“Benut de Achterhoek om Rubiks kubus op te lossen”

In reactie op de Troonrede en de Miljoenennota pleit de Achterhoek voor het goed benutten van de experimentele ruimte die de regio te bieden heeft. Voorzitter Mark Boumans: “In de Troonrede stelt de koning dat de wereld waarin we leven te vergelijken valt met een Rubiks kubus. Alles hangt met alles samen. Welvaart, klimaat, veiligheid, duurzaamheid en economie. Vanuit de Achterhoek werken we als eerste SDG-regio hard aan deze vorm van brede welvaart. Onze oproep: benut de Achterhoek om de juiste draai aan de kubus te vinden. Een meerjarenstrategie, zoals de regering beoogt, helpt daarbij.”

Spreiding impuls woningbouw
Vorige week nog bleek uit onderzoek dat de Achterhoek gemiddeld een 8 krijgt van inwoners voor wonen en leven in de regio, ver boven het landelijk gemiddelde. Steeds meer mensen weten de weg naar de Achterhoek te vinden om zich blijvend te vestigen. In de Troonrede en de miljoenennota wordt aangegeven dat de regering 1 miljard euro extra beschikbaar stelt om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden in Nederland. Boumans: “Geld is hard nodig, tegelijkertijd speelt ook een vraag om personeel en materiaal. Daarnaast zal het kabinet goed moeten kijken naar de spreiding van de 1 miljard voor woningen de komende 10 jaar, zeker nu steeds meer mensen zich blijvend willen vestigen in Oost-Nederland.”

Zorg van de toekomst
In de Troonrede wordt de vraag gesteld ‘hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden.’ De Achterhoek draagt hier aan bij door als eerste regio in Nederland met een vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg te starten. Boumans: “Wij vragen het Rijk om gezamenlijke inzet om dit definitief van de grond te krijgen. Wij kunnen op deze wijze een kanteling van zorg naar preventie en gezondheid bewerkstelligen. Een goed voorbeeld voor Nederland.”

Innovatie en verduurzaming
De Achterhoek ziet tot slot volop kansen om een rol te spelen om zoals de Troonrede stelt ‘een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Ook voor economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie en waterveiligheid.’ De Achterhoek loopt voorop in de innovatieve maakindustrie. Boumans: “Met de nieuwe ronde voor het Nationaal Groeifonds ligt er een kans om extra te investeren in digitalisering en 3D-metaalprinten voor een duurzame en minder transportafhankelijke maakindustrie. En met betrekking tot waterveiligheid en innovatie staat volgende week een Tweede Kamerbezoek gepland aan Nijhuis Industries in de Achterhoek dat een systeem ontwierp om medicijnresten uit afvalwater te halen voordat het in het riool en vervolgens in het oppervlaktewater terechtkomt.”

Foto: Mark Boumans tijdens het Achterhoekse Lentediner in Nieuwspoort afgelopen voorjaar