Biobased Economy brengt bedrijfsleven en onderwijs samen

Dit voorjaar heeft AOC Oost een Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) opgericht rondom het thema ‘Biobased Economy’ (groene economie). Doel is onder meer om, samen met ondernemers, een leer-/kennisagenda Biobased Economy in de Achterhoek te ontwikkelen en mensen op te leiden met kennis en vaardigheden die nodig zijn in de biobased economy. Afgelopen week vond de aftrap plaats bij Waterstromen, een innovatief groen bedrijf dat installaties exploiteert voor de zuivering van afval-,  proces- en industriewater en de verwerking van organische slibben.

In de Achterhoek zijn al diverse bedrijven actief op het gebied van groene economie. Om docenten te inspireren en kennis te laten maken met deze innovatieve bedrijven, organiseert KWPA bijeenkomsten op locatie. De bedrijven nodigen onderwijsinstellingen uit, presenteren hun bedrijf en geven aan wat voor kennisbehoefte en opleidingsvraag ze hebben.

Aftrap bij Waterstromen
De eerste avond was succesvol. Met docenten, teamleiders en projectleiders van AOC Oost, Groeipunt, Graafschap College, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Stoas Vilentum en Wageningen UR is na een interessante rondleiding gesproken over de mogelijkheden voor het onderwijs in de branche van de waterzuiveringen, de nieuwe processen op het gebied van het scheiden van verschillende afvalstoffen en het verwerken hiervan tot brandstof en/of mest. De onderwijsinstellingen gaan nu samen met Waterstromen een project ontwikkelen waarin studenten en onderzoekers het bedrijf ondersteunen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een nieuwe opleiding.

Samenwerking
Na slechts één bijeenkomst zijn al meerdere vormen van samenwerking de revue gepasseerd. De aanwezige, teamleiders, projectleiders en docenten zijn overtuigd van de mogelijkheden van samen onderzoeken en leren. Opmerkingen naar aanleiding van deze avond: “We gaan aan de slag.” “Dit is eigenlijk een biologische fabriek, het voeren van bacteriën is te vergelijken met het voeren van kippen. Het product is nu geen ei maar stikstof.” “Optimalisatie van struvietverwerking tot Bioracewagen. Het lijkt mij geweldig om met diverse opleidingen gezamenlijk projecten op te pakken.”

Vraagstukken oplossen
Waterstromen heeft vragen die met inzet van studenten, docenten en onderzoekers van mbo, hbo en universiteit kunnen worden opgelost. Vragen op het terrein van procesinnovaties rond waterzuivering; innovaties rond restwarmtebenutting; vermarkten van nieuwe producten zoals mestkorrels uit struviet. ”In onze branche zijn er geweldige, afwisselende en uitdagende werkplekken per direct beschikbaar”, aldus directeur Gijs van Selm.

Toekomst
De komende jaren wil KWPA met ondernemers en de kennisinstellingen de leer-/kennisagenda ‘biobased economy’ ontwikkelen en uitvoeren. Dergelijke bijeenkomsten leveren een bijdrage om biobased economy in het onderwijs te integreren en studenten meer in aanraking te laten komen met innovatieve bedrijvigheid en dragen bij aan het versterken van de Achterhoekse economie.

AOC Oost
AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor landbouw, voeding, natuur en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het in-company bedrijfsopleidingen en advies vanuit het opleidingscentrum Groeipunt. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen, studenten en deelnemers.

Zie ook: