Bouwen aan een strak plan voor het buitengebied

Op 14 oktober kwamen op het Zwarte Crossterrein bij Lievelde zo’n veertig 8RHK ambassadeurs bij elkaar tijdens een werksessie ‘Vitaal Buitengebied in de Achterhoek’, oftewel een strak plan voor het buitengebied. Hiervoor is geld beschikbaar vanuit de Regio Deal. Bart Porskamp, wethouder te Oost Gelre, is bestuurlijk trekker van de programmalijn Vitaal Buitengebied.

Gebiedsanalyse Berkelland
Berkelland heeft ervaring met het ontwikkelen van een gebiedsanalyse. Een belangrijke les is dat informatie niet alleen uit de systemen kan komen, ook de kennis van diverse erfbetreders is onontbeerlijk. Berkelland werkt graag samen om te komen tot een integrale gebiedsanalyse voor de Achterhoek.

Erfcoaches
Drie sprekers hebben ervaring als ‘erfcoach’ waarbij zij in gesprek gaan met ondernemers in het buitengebied. Denk hierbij aan asbestsanering en hulp voor stoppende boeren op praktisch, maar ook op emotioneel gebied. Paulien Hogenkamp leest een column voor uit eigen werk. Wat kan stoppen met het bedrijf psychisch met een boer doen? Hiervoor is meer aandacht nodig, bijvoorbeeld bij het uitrollen van een stoppersregeling.  

Perspectief voor stoppende boeren
Frits Mulder van de Rabobank laat zien dat in de Achterhoek relatief én absoluut heel veel stoppende boeren zijn. De Rabobank organiseert bijeenkomsten voor boerenechtparen waarbij de mensen en hun toekomst centraal staan. Het goede nieuws is dat er voor veel ondernemers een mooi toekomstperspectief te vinden is. Wel is een betere fiscale regeling voor stakingswinst van groot belang.

Ondermijning
Luuk Olsthoorn, projectleider ondermijning in de Achterhoek, legt uit waarom de Achterhoek aantrekkelijk is voor criminelen. In de Regio Deal zijn plannen opgenomen om die aantrekkelijkheid te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied. Binnen het keurmerk werken politie, justitie, gemeente, CCV en LTO samen.

Hoe verder?
De deelnemers denken mee over de opzet van een projectorganisatie om de aanvraag voor elkaar te krijgen. Wat is het doel van een gebiedsanalyse en welke partijen kunnen input leveren? En hoe kunnen de verschillende initiatieven gebundeld worden tot een strak plan voor het buitengebied?
Bart Porskamp doet tenslotte een oproep aan zijn medewethouders. Graag ontvangt hij alle informatie over lopende initiatieven die bijdragen aan Vitaal Buitengebied, zodat er overzicht blijft. Deze meedenkbijeenkomst gaat uitmonden in een concept-aanvraag voor de Regio Deal. Deze wordt in een volgende bijeenkomst over Vitaal Buitengebied gepresenteerd.

Meer informatie? Neem contact op met programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie Joke Emaus.