Brandbrief Duitse taal naar minster OC&W

Regio Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en het Graafschap College stuurden de minister van OC&W een brief om de teloorgang van het Duits in het mbo te stoppen. Namens de grote gemeenten langs de grens stuurde Nijmeegs’ burgemeester Bruls eerder al een brandbrief naar de minister. Door Engels in het MBO verplicht te stellen ondermijnt het Ministerie de positie van het Duits in het mbo. Omdat het dan als tweede vreemde taal geldt, zullen veel mbo-ers het Duits links laten liggen. En dat is verontrustend gezien het economische belang van Duitsland voor Nederland, zeker in de grensstreek.
Beheersing van de Duitse taal is vooral voor mbo-ers van eminent belang. Zij blijven meer dan hoger opgeleiden in hun eigen streek. Met het vak Duits is hun positie op de grensregionale  arbeidsmarkt veel sterker. Dat was ook een van de belangrijkste uitkomsten van de ‘Atlas van Kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken’ die in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd samengesteld.
Het zou mooi zijn wanneer de ministeries hun beleid onderling meer afstemden.
Die deutsche Sprache; unentbehrlich!

Meer informatie bij Paul van Dun