| | | | | |

Brede Welvaart & SDG’s uitgelegd

Wanneer we een blik op de toekomst werpen, valt steeds vaker de term brede welvaart. Dit om aan te geven dat economische groei alleen onvoldoende is om onze toekomstige manier van leven vorm te geven. Maar hoe ga je daar op lokaal en regionaal niveau concreet mee aan de slag? Lees het in deze verkiezingsspecial die Joram van Donk, onze adviseur Public Affairs, samen met het Trendbureau Overijssel schreef: hoe geef je lokaal en regionaal invulling aan brede welvaart en SDG’s (sustainable development goals)? Een laagdrempelig startdocument voor (aankomend) raadsleden en ambtenaren.

Achterhoek eerste SDG-regio in Nederland
De provincie Gelderland en Regio Achterhoek hebben in 2021 de Regio Achterhoek aangewezen als eerste SDG-regio in Nederland. Zij hebben de volgende ambitie en intenties met elkaar afgesproken: vanaf 2022 gaan zij het meten van brede welvaart, gekoppeld aan SDG’s verder ontwikkelen (dit wordt gedaan via de Achterhoek Monitor, in actieve samenwerking met elkaar en het Rijk); het gebruik van de internationale taal die de SDG’s kenmerken zoveel mogelijk toepassen in communicatie van beleid, van zowel de Achterhoek als de provincie Gelderland; de SDG’s toepassen als afwegingskader in de onderbouwing voor toekomstige beleidskeuzes voor de Achterhoek; en alle opgedane kennis en informatie vanuit de provincie Gelderland en Regio Achterhoek delen met andere overheden en organisaties.