Cijfers tonen bevolkingsgroei in de Achterhoek

Voor het eerst sinds jaren is weer sprake van een lichte bevolkingsgroei in de Achterhoek, waarbij ook steeds meer jonge mensen onze regio als thuisbasis zien. Dat blijkt uit de eerste cijfers van de Woon- en Vastgoedmonitor die maandag 29 maart aan de Achterhoek Raad zijn gepresenteerd. Els Birkenhäger, boardlid van 8RHK ambassadeurs en directeur-bestuurder van Sité Woondiensten: “We kunnen nog niet spreken van een trend, daarvoor zijn meer jaren op rij stijgende cijfers nodig. Toch zijn we enthousiast over deze cijfers, want de komst van jonge, werkende aanwas is nodig om onze bedrijven en voorzieningen overeind te houden.”

“Huidige jongeren vasthouden én nieuwkomers plek bieden”
De eerste metingen van verhuizingen, verkoop en verhuur over 2020 werden aan de Achterhoek Raad gepresenteerd. Opvallend is de komst van jonge mensen onder de 35 jaar én het blijven van meer jongeren. Met name de groep 35-60 jaar vestigde zich. Totaal steeg de bevolking met circa 450-500 inwoners in 2020. Ook steeg de totale woningvoorraad. In het merendeel van de zeven gemeenten van de Achterhoek kwamen meer nieuwkomers dan voorheen. De krapte op de woningmarkt neemt verder toe en de transactieprijzen zijn gestegen, ook in de Achterhoek. Els Birkenhäger: “Daarom zetten we vanuit 8RHK ambassadeurs gezamenlijk in op woningontwikkeling. Want we willen onze huidige jongeren vasthouden én nieuwkomers plek bieden. Voorbeelden zijn flexwoningen als de ‘uuthuuskes’ in Aalten. Jongeren weten de weg naar woningcorporaties voor huur ook steeds beter te vinden.”

Achterhoek Monitor, met cijfers over invloed Covid-19
De Achterhoek monitor is de onafhankelijke monitor waarmee ontwikkelingen van de economie en het leven in de Achterhoek gevolgd worden. In het digitale dashboard staan actuele data van honderden indicatoren. Een jaarlijkse presentatie geeft duiding aan de ontwikkelingen. Het speciaal ontwikkeld Covid-19 dashboard, waarin maandelijks de economische effecten worden weergegeven, is aan de Achterhoek Raad gepresenteerd. Willem Buunk, boardlid van 8RHK ambassadeurs en wethouder in Bronckhorst licht toe: “De relatief sterke industrie in de Achterhoek heeft een dempend effect op de economische effecten van de crisis. Het aantal WW uitkeringen is in januari weer afgenomen, bedrijven in de (maak)industrie blijven draaien en het ondernemersvertrouwen neemt over het algemeen toe. Met uitzondering uiteraard in de sectoren waar dat te verwachten valt, zoals de horeca en de vrijetijdsector. Wat verder opvalt is dat het aantal nieuwe vacatures aan het afnemen is. Ten slotte is er goed nieuws dat het ons gelukt is om voor nagenoeg alle scholieren en studenten stageplaatsen te regelen. We blijken slechts 80 van de circa 9700 MBO stages (BBL en BOL) niet vervuld te kunnen hebben het afgelopen jaar.”

Meer informatie over de cijfers
De metingen van de migratiecijfers zijn uitgevoerd door Companen en Moventem in opdracht van 8RHK ambassadeurs. De cijfers worden verder aangevuld en gebundeld in de Woon- en vastgoedmonitor, die ook plek vinden in de Achterhoek Monitor (www.achterhoekmonitor.nl), net als aanvullingen uit het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (www.awlo.nl). De woon- en vastgoedmonitor volgt de ontwikkelingen voor een periode van vier jaar. Wat betreft het Covid-19 dashboard: in april volgt een uitgebreidere Covid-monitor, inclusief prognoses van het Centraal Planbureau over economische ontwikkeling in 2021 in de Achterhoek.

Campagne
Om de aantrekkingskracht van de brede welvaart de komende jaren verder te stimuleren, start de Achterhoek een campagne om meer jonge mensen aan te spreken om zich blijvend in de Achterhoek te vestigen. De Achterhoek Raad kreeg de eerste ontwerpen te zien. De campagne is mede geïnitieerd door het Achterhoekse bedrijfsleven en hard nodig om de verwachte duizenden vacatures de komende jaren in te vullen.