|

Daling WW in Gelderland zet stevig door 

In Gelderland zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in mei door. In Midden-Gelderland daalde het aantal WW-uitkeringen tot onder de 4.000, in Rijk van Nijmegen tot onder de 3.000 en in Rivierenland tot onder de 2.000. In steeds meer sectoren hebben werkgevers moeite om voldoende personeel te vinden. Dat geldt in grote delen van het land ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Na de coronacrisis zijn de personeelstekorten toegenomen. De verwachting is dat deze tekorten de komende jaren aanhouden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs verschilt de situatie sterk per vak. In het primair onderwijs lopen de lerarentekorten vooral in de Randstad op. In de Gelderse regio’s liep de spanning in 2021 uiteen van krap tot gemiddeld.

Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in mei duizend minder dan jaar geleden
In de Achterhoek verstrekte UWV eind mei 2022 nog 2.162 WW-uitkeringen. Dat zijn 92 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 999 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 4,1% lager dan een maand geleden en 31,6% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind mei 5,8% lager dan de maand daarvoor en 34,0% lager dan een jaar geleden.

Lerarentekort verschilt in voortgezet onderwijs per vak en in het basisonderwijs juist regionaal
Vóór de coronacrisis waren lerarentekorten al het belangrijkste thema in het onderwijs. Deze tekorten zijn toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren aanhouden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. De situatie in het voortgezet onderwijs verschilt met name per vak. Er waren al langere tijd tekorten aan docenten exacte vakken en talen. Dit is nu uitgebreid tot bijna alle vakken: alleen voor docenten kunst en cultuurvakken is er nog geen krappe arbeidsmarkt. In het primair onderwijs zijn er vooral regionale verschillen. De tekorten aan basisschoolleraren zijn het grootst in de Randstad. In 2021 liep voor het beroep van leerkracht basisonderwijs, de spanning op de regionale arbeidsmarkt in Gelderland uiteen van krap in FoodValley en Rivierenland, via enigszins krap in Midden-Gelderland tot gemiddeld in de Achterhoek en Rijk van Nijmegen. Deze personeelstekorten bieden kansen voor werkzoekenden.

Pilot
In de Achterhoek wordt momenteel bijvoorbeeld met regionale partners in een pilot gekeken hoe enerzijds de instroom naar de WW kan worden voorkomen en mensen te behouden voor het primair onderwijs. Dit gebeurt door intensieve van werk naar werk trajecten op te starten en intensieve maatwerktrajecten te bieden aan uitkeringsgerechtigden om mensen duurzaam terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Het unieke van deze pilot is dat werknemers en uitkeringsgerechtigden door de verschillende betrokken partijen individueel gevolgd en begeleid worden vanaf het signaal van (dreigende) uitdiensttreding tot aan het geboden perspectief. Dit kan bijvoorbeeld een plaatsing in een pool, plaatsing bij een schoolbestuur (regionale aanpak personeelstekort) of mogelijk bemiddeling naar een sector buiten het primair onderwijs zijn. Deze pilot is een initiatief van Loopbaancentrum Oost Nederland, VfPf, Onderwijsbureau Cabo, UWV en WerkgeversServicepunt Achterhoek.

De  UWV publicatie lerarentekorten houden aan geeft meer informatie over de arbeidsmarkt in het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

Lees ook de regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland mei 2022