|

Daling WW in Gelderland zet stevig door 

In Gelderland zette de daling van het aantal WW-uitkeringen in april versterkt door. In april neemt veel bedrijvigheid toe, bijvoorbeeld in de horeca, de bouw en landbouw. Ruim één op de vier mensen die vanuit de WW aan het werk gaan, gaat aan de slag als uitzendkracht.

Uitzendwerk belangrijk voor werkhervatting vanuit WW

Uitzendwerk is een belangrijke manier om vanuit de WW-uitkering weer aan het werk te gaan. Van de mensen in Gelderland die in het eerste halfjaar van 2021 vanuit de WW het werk hervatten, vond 27% werk als uitzendkracht. Uitzendkrachten komen overigens ook relatief vaker in de WW terecht dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. Dit hangt samen met de grotere kans op herhalingswerkloosheid bij uitzendkrachten. Dat komt mede doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet voor bijvoorbeeld seizoenswerk of om zieke werknemers te vervangen.

Contracttype van werkhervatters na WW-uitkering Gelderland, 1e helft 2021.
Bron: UWV


Het artikel Uitzendbranche biedt mogelijkheden voor WW’ers geeft op landelijk niveau meer informatie over uitzendwerk.

Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in april met ruim 100 gedaald 

In de Achterhoek verstrekte UWV eind april 2022 nog 2.254 WW-uitkeringen. Dat zijn 108 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 1.102 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 4,6% lager dan een maand geleden en 32,8% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind april 5,0% lager dan de maand daarvoor en 34,4% lager dan een jaar geleden.

Lees ook de Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland april 2022