De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar

Maandagavond 3 september kwam de Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. In totaal 49 raadsleden, die de 49 raadsfracties van de 7 gemeenten in de regio Achterhoek vertegenwoordigen. Het eerste wapenfeit was de installatie van de Achterhoek Board.

Om recht te doen aan de stemverhoudingen in elke gemeente, wordt gestemd op basis van stempunten. Dat betekent dat elk lid van de Achterhoek Raad zoveel stempunten heeft als het aantal raadsleden dat zijn/haar fractie kent in de eigen gemeenteraad.

Foto’s bijeenkomst

De Achterhoek Raad voor het eerst bij elkaar. De nieuwe raadsleden stellen zich voor.

Eerste agendapunt van de nieuwe Achterhoek Raad is de installatie van de Achterhoek Board. De maatschappelijke organisaties voor onderwijs, zorg en woningbouwcorporaties worden vertegenwoordigd door: Mirjam Koster (onderwijs), Chrit van Ewijk (zorg), Claus Martinot (woningbouwcorporaties). De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Peter Rikken (VNO-NCW), Arthur Jansen (SIKA), Koen Knufing (Bouwend Nederland). De deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd door Patricia Hoytink (Berkelland), Ted Kok (Aalten), Willem Buunk (Bronckhorst) en de provincie Gelderland door Bea Schouten (gedeputeerde). De Board wordt voorgezeten door Mark Boumans (burgemeester Doetinchem).

Tijdens de vergadering werd kort de Regiodeal toegelicht, die recent is ingediend bij het Rijk met een aanvraag van € 40 miljoen. Doel en ambitie: ‘groeien maar dan in kwaliteit’. Door innoveren en pionieren wil de Achterhoek samen met het Rijk nieuwe aanpakken formuleren, waar ook de rest van NL van kan leren en profiteren. Lees hier de Regiodeal Achterhoek.

Tot slot gingen de leden van de Achterhoek Raad met elkaar in gesprek  over de Achterhoek Agenda 2030. Dat gebeurde in 6 thematafels: Zorginnovatie, Circulaire Economie en Energietransitie, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Wonen en Vastgoed, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Smart Werken en Innovatie.

Bekijk hier de gehele uitzending van de Achterhoek Raad van 3 september 2018.

Video’s

Foto’s door Carlo Stevering Fotografie. Video’s door Arno Ikink van Oostkant.