De Achterhoek roept Kamerleden op om samen de volgende stap te zetten in kringlooplandbouw

Tijdens een digitaal werkbezoek van Tweede Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) deed de Achterhoekse kringlooplandbouwsector een dringende oproep om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de Achterhoek als experimenteerregio voor (natuurinclusieve) kringlooplandbouw. De afgelopen jaren heeft de sector telkens opnieuw bewezen met vernieuwende oplossingen te kunnen komen voor grote maatschappelijke problemen, zoals stikstof, verdroging en biodiversiteit. Niet voor niets is de regio benoemd tot één van de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Toch vraagt de Achterhoek om extra inzet vanuit het Rijk, zodat hier de landbouw van (over)morgen ontwikkeld kan blijven worden.

“Kringlooplandbouw in de Achterhoek zet Nederland op de agro-innovatie kaart”
Willem Buunk, dagvoorzitter tijdens het digitale werkbezoek en lid van de Achterhoek Board: “De Achterhoek is bij uitstek de agro-innovatieregio van Nederland. Dit is te danken aan initiatieven zoals de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en het project Kunstmestvrije Achterhoek. Hierin werken ondernemers, overheden, onderwijs en kennisinstelling al lange tijd met succes samen. We hebben Nederland, maar ook de rest van de wereld, veel te bieden als het over kringlooplandbouw gaat.”

“Werk meer en beter met ons samen”
Carel de Vries, adviseur en projectontwikkelaar bij agro-innovatiecentrum De Marke: “Door ons de status van experimenteergebied voor de kringlooplandbouw te geven, voelen we ons gesteund én erkend door het ministerie van LNV. Met die steun hebben we al veel nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen, zoals een groene kunstmestvervanger. We willen alleen vooruit met de kringlooplandbouw hier in de Achterhoek. Daarvoor vragen we het Rijk om de samenwerking verder met elkaar uit te werken en te continueren, ook als er een nieuw kabinet geïnstalleerd is. Wij blijven niet stilzitten, we roepen het Rijk op om dat ook niet te doen. Er is duidelijk beleid nodig, budget om te investeren in vraaggestuurde ontwikkelingen en meer experimenteerruimte zodat boeren kunnen blijven innoveren buiten bestaande kaders om. Praat met ons in plaats van over ons, leer van ons met onze praktijkervaring en werk meer en intensiever met ons samen.”

Kamerleden willen partner zijn voor de Achterhoek
De aanwezige Kamerleden herkennen de oproep van de Achterhoekse deelnemers. “Vakmanschap moet leidend zijn, dat benadrukken we telkens in debatten en bij de ministeries. We moeten dat niet alleen dat zeggen, maar ook controleren dat het gebeurt. Ook al was het werkbezoek digitaal, dit soort werkbezoeken helpen altijd voor het opvijzelen van onze kennis over wat er in de regio gebeurt op gebied van kringlooplandbouw. We zijn ook gebaat bij tussentijds geïnformeerd blijven, dus doe dat vooral en betrek ons daarbij.”

Bekijk de video over kringlooplandbouw in de praktijk, die de kamerleden ook zagen: Systemic, dat circulaire oplossingen biedt voor organisch afval en dat in Beltrum bij Groot Zevert actief is; één van de vijf Systemic locaties in Europa.