|

De keerzijde van de succesvolle vouchers – denk mee!

De scholingsvouchers van het Achterhoeks talentenfonds Opijver zijn zeer in trek. De toeloop in aanvragen en toekenning van de vouchers is zelfs zo groot, dat het budget rond de zomer waarschijnlijk op is. Natuurlijk willen we dit succesvolle project in de regio voortzetten en nog meer inwoners helpen in hun ontwikkeling. Daarom wordt nu naarstig gezocht naar aanvullende financiële middelen. Weet jij een oplossing? Of heb je een ander goed idee? Meedenken is zeker welkom!

Neem contact op