Dementievriendelijke woonvorm ‘De Kattenberg’ van start

8RHK ambassadeurs ondersteunt de pilot van de gemeente Aalten, De Woonplaats en Marga Klompé waarbij het wooncomplex De Kattenberg met huurappartementen voor senioren geschikt is gemaakt voor een nieuwe woonvorm. Wooncoach Jos Boersma vertelt over de eerste ervaringen.

Voor welke doelgroep is deze woonvorm bestemd?
“Dit is bedoeld voor samenwonenden van wie één van de partners beginnende dementie heeft. Senioren die merken dat het geheugen minder wordt enzich zorgen maken wat dit betekent voor hun leven. Die vroegtijdig en bewust de keuze maken voor deze passende woonvorm en niet afwachten tot het bijna niet meer gaat. Die zo lang mogelijk zelfstandig en samen willen blijven wonen, ook als de zorg in de toekomst toeneemt. Mocht de partner met dementie komen te overlijden of is  een opname toch onvermijdelijk? Dan kan de partner hier blijven wonen.”

Is hier veel behoefte aan?
“Er is een sterk groeiende vraag naar passende seniorenhuisvesting. Door vergrijzing zal het aantal mensen met dementie sterk stijgen. Vertaald naar Aalten betekent dit  in 2040 er 920 mensen met dementie in de gemeente zullen wonen, ten opzicht van 520 mensen in 2020. Daarbij komt de behoefte dat men langer thuis  blijft wonen en zelf regie wil houden. Alleen meer zorginstellingen bouwen is niet de oplossing en bovendien niet betaalbaar. Dit vraagt nieuwe woonvormen.”

Hoe bereiken jullie de doelgroep en hebben zich al mensen aangemeld?
“Binnenkort verwelkomen wij de eerste twee echtparen voor deze nieuwe woonvorm in de Kattenberg. Veel mensen senioren en hun kinderen informeren naar de mogelijkheden.. We zijn nog druk bezig deze nieuwe woonvorm in de Kattenberg onder de aandacht te brengen. We merken dat ouderen niet snel geneigd zijn te verhuizen, zeker als sprake is van achteruitgang en beginnende dementie. Professionals hebben een essentiële rol in de begeleiding hierin.. Ik besteed veel aandacht aan het informeren en opbouwen van een netwerk met alle betrokken partijen.  Met de senioren zelf, maar bijvoorbeeld ook met de huisarts, praktijkondersteuners of de wijkverpleegkundigen en de consulenten van het zorgloket.”

Wat is jouw achtergrond en je rol als wooncoach?
“Ik heb een brede achtergrond als verpleegkundige en manager in de zorg. Via de psychiatrie en het ziekenhuis werk ik nu bijna 30 jaar in de ouderen- en thuiszorg. Als wooncoach ben ik op de locatie het aanspreekpunt en de helpende hand voor de huurders van de Kattenberg. Men kan bij mij aankloppen voor advies en begeleiding bijvoorbeeld voor de nodige aanpassingen in het appartement of voor welzijnsactiviteiten. Ook voor ondersteuning en afstemming met instanties, begeleiding van mantelzorg en het inschakelen van zorg kan men een beroep doen op de wooncoach. “De bewoners houden zelf de regie en maken hun eigen keuzes. Vaak in samenspraak met de  mantelzorgers”. Daarnaast is de wooncoach het gezicht naar buiten. Ik ben aangesteld voor dit mooie project om deze woonvorm verder invulling te geven. Dat doe ik samen met de projectgroep vanuit de drie betrokken organisaties.”

Hoe verloopt de samenwerking, en wat zijn de uitdagingen?
“De gemeente Aalten, De Woonplaats en Marga Klompé hebben intensief samengewerkt om dit project van de grond te krijgen. We De bereidheid tot samenwerken is groot, we leren elkaar hierin steeds beter kennen. In de Kattenberg zoeken we naar de juiste balans tussen wonen en comfort met gerichte bescherming en veiligheid voor de nieuwe doelgroep en voor de huidige huurders. Dit is zowel technisch als financieel een uitdaging. We gaan hier samen met alle partijen en de huurders van De Kattenberg invulling aan geven.”

Hebben jullie ook tegenslagen gehad?
“Elk nieuw project heeft aanlooptijd nodig. Zeker het inrichten en opstarten van een nieuwe woonvorm in een bestaand wooncomplex vraagt goede voorbereiding.
Waar we wel, net als iedereen, last van hebben is corona. Veel activiteiten liggen stil of zijn alleen digitaal mogelijk. Om toekomstige huurders te bereiken en alle betrokken partijen te informeren wat de Kattenberg te bieden heeft, is ook persoonlijk contact nodig. Denk aan een inloopmiddag met belangstellenden of verwijzers, aanschuiven bij het Alzheimercafé, een themamiddag in dorpshuis of bij de ouderenbond,; het is momenteel helaas niet mogelijk. Zodra het mogelijk is, zullen we deze activiteiten zeker oppakken.  We geloven in dit project. Dementievriendelijk samenwonen in de Kattenberg biedt mensen de kans om samen te blijven wonen, ook als zorg nodig is.”

Belangstelling en informatie
Voor informatie over de appartementen of aanmelding kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jos Boersma, wooncoach.
Bel 06-82 97 14 97 of mail: j.boersma.