|

Denk mee over een gezonde landbouw in 2040 op 25/10

Het kan, problemen oplossen in de landbouw en andere sectoren! Meino Smit, praktiserend boer, gepromoveerd aan de Wageningen universiteit op het onderwerp duurzame landbouw, schreef het boek Naar een duurzame landbouw in 2040*.

“Als er één plek is in Nederland waar vernieuwing in de landbouw plaats kan vinden dan is het in de Achterhoek. Het ministerie van LNV heeft de Achterhoek aangewezen als innovatieregio voor kringlooplandbouw.
Er zijn al veel initiatieven: Bodemboeren, Vruchtbare Kringloop, Kunstmestvrije Achterhoek, Agroforestry. In veel Achterhoekse gemeenten staat deze ontwikkeling in de kinderschoenen. De uitdaging is een weg te vinden die berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en planeet met elkaar in balans zijn en er voldoende opbrengsten zijn.”

Winterswijk, Stationsstraat 25, in het bedrijfsrestaurant van de gemeente.
Woensdag 25 oktober om 20.00 uur

Er is gelegenheid het boek van Meino Smit te kopen à € 34,50. Graag met contact geld betalen.
Het boek is ook te bestellen via Libris.
Aanmelden kan via energietafelwinterswijk@gmail.com of liesvisscher2022@outlook.com

*Is de landbouw in Nederland zo efficiënt, productief en renderend als aangenomen wordt? Zal de Nederlandse landbouw ook in de toekomst als landbouwexporteur wereldspeler kunnen blijven? Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek brengt Meino Smit in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Daaruit wordt onontkoombaar duidelijk dat het huidige landbouwsysteem onhoudbaar is: het is tijd voor een grondige herbezinning! Een duurzame landbouw berust op een kringloop waarin mens, dier, plant en aarde met elkaar in balans zijn. Dat vergt een andere inzet van energie, grondstoffen, land, kapitaal en arbeid, zoals de auteur laat zien in de laatste hoofdstukken, waarin hij aangeeft wat er nodig is om de landbouw toekomstbestendig te maken. Eerder publiceerde Meino Smit zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040 (Wageningen University, 2018)