Derde grensoverschrijdende ‘Dag van de buurtaal’

Op 21 april 2016 vond op verschillende locaties in Bocholt de derde ‘Dag van de buurtaal’ plaats. 500 Duitse en Nederlandse leerlingen gingen in gemengde groepen met allerlei thema’s aan de slag in twee van de 20 aangeboden workshops. Hierbij stond het praktisch gebruik van elkaars buurtaal centraal. Maar liefst zes Nederlandse en zeven Duitse middelbare scholen uit de Achterhoek en Borken deden mee aan dit unieke evenement.

Parlement
Een groep bovenbouwleerlingen ging in het raadhuis van Bocholt met elkaar in gesprek over de toekomst van de grensregio’s. Ze spraken over actuele onderwerpen zoals de opvang van vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook over jong zijn in de grensregio.
De Winterswijkse burgemeester Thijs van Beem (foto boven), tevens ambassadeur van de dag, nam ’s middags deel aan het gesprek tijdens de workshop ‘Parlement’. Van Beem: “Heel erg waardevol om te horen wat er leeft bij de jongeren en hoe zij kijken naar de toekomst van de grensregio. Ik heb het grote belang benadrukt om ook over de grens te kijken qua opleidingen en werk in de toekomst. Münster is even dichtbij als Arnhem.”

Nederlandse en Duitse leerlingen in workshop aan de slag met elkaars buurtaal.
Nederlandse en Duitse leerlingen in workshop aan de slag met elkaars buurtaal.

Jeugd heeft de toekomst
Van Beem vervolgt: “Binnen één uur rijden over de grens komen er 200.000 banen binnen het bereik van Achterhoekers. Als ambassadeur vind ik het belangrijk dat er al vroeg goede verbindingen worden gelegd en waar kun je dan beter beginnen dan bij de jeugd? De ‘Dag van de buurtaal’ is een prachtig platform om elkaars taal beter te gaan beheersen, maar ook bijvoorbeeld om sociale netwerken op te bouwen en het zaken doen en werken over de grens te bevorderen. Dit is erg goed voor de toekomst van de Achterhoek én West-Münsterland.”

Spreek je buurtaal
‘Dag van de buurtaal’ was één van de vele activiteiten op 21 april in het kader van de landelijke ‘Dag van de Duitse taal’, maar is uniek in het letterlijk grensoverschrijdende karakter. Paul van Dun, projectleider namens Regio Achterhoek: “Voor een echte grensregio is het belangrijk dat haar inwoners de taal van de buren beheersen. De basis daarvoor wordt op school gelegd en de Dag van de buurtaal helpt daarbij.”

Samenwerking over de grens
Dag van de buurtaal zou niet mogelijk zijn zonder de geweldige inzet van talrijke docenten én uiteraard leerlingen van de deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs. Ambassadeurs van de dag zijn Thijs van Beem en Peter Nebelo, de burgemeesters van Winterswijk en Bocholt. Regio Achterhoek en stad Bocholt werkten wederom samen met het LWL-Textilwerk Bocholt en het Europe-direct Informationszentrum Bocholt om deze dag te realiseren. Financiële ondersteuning kwam onder andere van “INTERREG Deutschland-Nederland” en een aantal Nederlandse en Duitse gemeenten.

Foto’s: Ton van Vliet