Dien nominaties in voor Achterhoek-Kan-Het-Prijs!

Wie nomineert u voor de Achterhoek-Kan-Het-Prijs? Nomineren kan tot 25 oktober; 27 november wordt hij uitgereikt. De Achterhoekse gemeenten willen hiermee participatie-initiatieven van burgers en organisaties erkenning geven. Initiatieven die innovatief zijn en die laten zien dat we samen veel voor elkaar krijgen!

Kent u iemand / een organisatie die deze prijs verdient of wilt u meer weten? Kijk dan op www.achterhoekkanhet.nl en nomineer direct! De Achterhoekse gemeenten willen ‘denken in nieuwe oplossingen’ bij de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. De ‘Achterhoek–Kan–Het–Prijs’ zet initiatieven die aansluiten bij ‘de eigen kracht’ van inwoners extra in het zonnetje.

Drie prijzen
De Achterhoek-Kan-Het-Prijs bestaat uit drie beeldjes die in drie categorieën worden uitgereikt. Die categorieën zijn:

  1. Arbeid (bijvoorbeeld een werkgever die er bewust voor kiest om mensen met een beperking in dienst te nemen),
  2. Maatschappij (bijvoorbeeld een strijkservice waarbij mensen met een beperking strijkwerk doen voor ouderen),
  3. Jongeren (bijvoorbeeld een ontmoetingsavond voor jongeren met autisme georganiseerd door tieners zonder autisme).

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 27 november 2015 in het Amphiontheater in Doetinchem. Daaraan zal via diverse media de nodige aandacht worden besteed.

Criteria
Voorzitter van de jury is wethouder Kees Telder van Doetinchem. De criteria voor de prijs moeten verder uitgewerkt worden door de jury, maar te denken valt aan:

  • het bevorderen van het zelfoplossend vermogen van (kwetsbare) inwoners
  • vernieuwend
  • eenvoudig van opzet, met groot resultaat

Genomineerd worden is al een prijs op zich!

Nomineren
Inwoners, bedrijven, verenigingen etc. kunnen genomineerd worden voor de ‘Achterhoek-Kan-Het Prijs’. Meer informatie is te vinden op de website www.Achterhoekkanhet.nl. Hier is ook te vinden hoe men zich kan nomineren.

Sponsoring
Om de prijs en de uitreiking tot een nog groter succes te maken zijn we op zoek naar een beperkt aantal sponsoren.Het gaat dan om organisaties die graag hun naam aan de Achterhoek-KanHet-Prijs willen verbinden. Zo verleent Amphion haar medewerking en heeft onlinerij.nl de website en het logo beschikbaar gesteld. Voor meer informatie: Jan Weessies: 06-46378623, e-mail info@achterhoekkanhet.nl

Zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden
In de Achterhoek willen we al onze inwoners, dus ook kwetsbare inwoners in de breedste zin van het woord, uitdagen om zelf oplossingen te vinden waardoor ze weer in staat zijn om dingen te doen die zij voorheen niet konden. Dat willen we doen door het delen, etaleren en belonen van lopende initiatieven die een positieve ‘boost’ geven aan nieuwe ideeën in de regio Achterhoek. Door middel van de Achterhoek-Kan-Het prijs worden deze initiatieven erkend en kunnen ze als voorbeeld dienen voor andere initiatieven. Ook kunnen andere mensen worden gestimuleerd om hetzelfde te doen of nieuwe ideeën te krijgen voor ‘mee doen aan de samenleving’.

Informatie
Via Jan Weessies (zie boven) is ook aanvullende informatie verkrijgbaar over het indienen van nominaties. Zie ook facebook en volg het twitteraccount: 8terhoekkanhet.