Drukbezochte netwerkbijeenkomst Achterhoek2020

14 maart vond de halfjaarlijkse Achterhoek2020-bijeenkomst plaats. Dit keer in de vorm van een informatieve netwerkbijeenkomst, waarbij de nadruk lag op de nieuwe Uitvoeringsagenda2.0. Met zo’n 280 deelnemers was de zaal in innovatiecentrum ICER tot de laatste stoel gevuld. De avond was onderdeel van het InnovatieFestival 2016 ‘Toekomst in de maak’, dat kort ervoor officieel was geopend.

Het publiek kreeg een blik in de toekomst met een ‘video uit 2020’ (zie hieronder). Een aantal Achterhoekse organisaties en bedrijven kijkt daarin terug op wat er sinds 2016 is bereikt, mede dankzij de focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma Smart Werken. Foppe Atema, voorzitter stuurgroep Achterhoek2020, nam de aanwezigen vervolgens mee in het proces dat geleid heeft tot de Uitvoeringsagenda2.0 en benoemde de hoofdlijnen hieruit.

Smart Werken

De drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) hebben de ambities van de Achterhoek uitgewerkt in nieuwe programma’s. Smart Werken is de hoofdfocus en beoogt door de toepassing en verdere ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de Achterhoekse economie fundamenteel te versterken. Smart Industry is de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’), waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. In de Achterhoek is de innovatieve maakindustrie een krachtige en onderscheidende economische motor. De kansen die ‘Smart Werken’ biedt, geven daarom een zeer positief toekomstperspectief voor de regio. Niet alleen voor de maakindustrie; er zijn ook volop mogelijkheden voor kansrijke cross-overs met andere sectoren, zoals de Zorg en Agro-food. Met ons adagium: ‘Smarthub Achterhoek: Toekomst in de maak!’ willen we de Achterhoek krachtig op de kaart zetten.

Subthema’s en samenwerking

Zonder een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur kan onze inzet voor ‘Smart Werken’ niet volledig tot zijn recht komen. Daarom ziet Achterhoek2020 ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ als belangrijke subthema’s die de randvoorwaarden vormen om economische ontwikkeling mogelijk te maken. De Uitvoeringsagenda2.0 biedt een basis en focus voor de samenwerking in, maar ook buiten de Achterhoek met partners als provincie Gelderland, Twente, het Rijk, Duitsland en Europa.

Kansen over de grens

Voor Achterhoekers die bereid zijn over de grens te kijken liggen er geweldige kansen in Duitsland, bijvoorbeeld in het onderwijs. Om dit te illustreren gaf gastspreker prof. dr. Horst Toonen, hoogleraar elektrotechniek aan de Westfälische Hochschule in Bocholt, een korte presentatie. Deze hogeschool biedt verschillende (technische) opleidingen, waarmee bachelor- en masterdiploma’s behaald kunnen worden. Dit op zeer acceptabele reisafstand vanuit de Achterhoek en voor een fractie van de kosten die een student in Nederland kwijt zou zijn. Meer informatie in de folder Studeren in Bocholt – super toll und sehr billig.