Duits wordt keuzevak op Metzo College

Voor jongeren met een beroepsopleiding liggen er veel kansen op werk in Duitsland. Een behoorlijke beheersing van de Duitse taal is dan heel belangrijk. Afgestudeerden die werk vinden over de grens, zullen minder snel geneigd zijn de Achterhoek te verlaten.

Het Metzo College voerde daarom samen met Regio Achterhoek een lobby bij het Rijk om het aanbieden van het vak Duits makkelijker te maken. Recent heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn toestemming hiervoor gegeven. Hans Baan, directeur van het Metzo College in Doetinchem, legt uit waarom dit zo belangrijk is: “Sinds 2013 mogen onze leerlingen in de sector Zorg en welzijn Duits kiezen, maar alleen als zogenaamd extra vak. Resultaat is dat 31 van de 55 leerlingen daarvoor hebben gekozen. Zij zien dit als kans om na hun opleiding werk in hun richting te vinden. Duits als ‘extra vak’ legt echter een te zware claim op onze school, want een extra vak moeten wij uit eigen middelen bekostigen. Bovendien zullen leerlingen sneller het vak Duits opgeven als het geen vereiste is voor hun diploma.”

 Advies voor Duits
“Door de toestemming van de staatssecretaris kunnen wij Duits vanaf nu aanbieden in de sector Zorg en welzijn, naast maatschappijleer 2. We zijn ervan overtuigd dat de opleiding kansrijker wordt als leerlingen Duits kiezen. Het bestuur van de stichting Achterhoek VO, het gemeentebestuur van Doetinchem, het bestuur van ROC Graafschap College en het regionale bedrijfsleven denken hier exact hetzelfde over. We overwegen nu om ook leerlingen in de sector Techniek enkele modules Duits aan te bieden, zonder hen volledig voor te bereiden op het examen Duits. Omdat het ROC Graafschap College bij Techniek de vakken wiskunde, natuur- en scheikunde 1 van groot belang acht, verwachten we dat Duits hier alleen als extra vak gegeven kan worden, of als aanvullend aanbod. Hoe dan ook, het volgen van Duits heeft een positief effect op de toekomstige beroepsmogelijkheden van de leerlingen. Dus zullen we leerlingen én ouders adviseren om dit te doen.”

Duitse bakker
Katja Rosmuller, leerkracht Duits aan het Metzo College, liet kort geleden een aantal leerlingen van 3 mavo oefenen bij de Duitse bakker in Doetinchem. Die was zo vriendelijk om hun vragen in het Duits te beantwoorden. Katja: “Men reageerde heel enthousiast en wilde graag meewerken. De leerlingen waren enorm gemotiveerd; het was echt een succes! Een van hen overweegt nu om docent Duits te worden”.