Eerste groep mkb’ers ‘d’r an’ na kick-off in Vijverberg

Afgelopen dinsdag was de kick-off van de MKB-deal in de Achterhoek.
De MKB-deal is een programma voor mkb-bedrijven dat zich richt op het verhogen van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5% binnen twee jaar. Door (samen) te werken ‘aan’ in plaats van alleen ‘in’ het bedrijf kunnen belangrijke resultaten worden geboekt. Tijdens de startbijeenkomst sprak een van de initiatiefnemers Jan Kaak, voorzitter Smart werken & Innovatie van 8RHK ambassadeurs, de hoop en het vertrouwen uit dat de MKBdeal gaat leiden tot nog meer samenwerking tussen clusters van bedrijven. Hans Martijn Ostendorp van de Graafschap riep Achterhoekers op nog trotser op hun bedrijven te zijn. Wethouder Willem Buunk onthulde dat hij “de eerste Achterhoeker nog tegen moet komen met een ‘joa-joamentaliteit’..”

De MKB-Deal: Samen d’ran voor hogere arbeidsproductiviteit!
De mkb’ers gingen direct aan de slag met concrete vragen zoals: waar verdien je nu je geld mee? En
hoe denk je dit in de toekomst te kunnen doen? Ze deelden onder andere de positie van hun
bedrijven ten opzichte van leveranciers en opdrachtgevers en spraken over mogelijkheden om hierin
stappen voorwaarts te zetten. Een van de deelnemers verwoordde het als volgt: “Als je niet weet
waar je naartoe wilt met je organisatie, zul je er nooit komen.” Een andere deelnemer: “Ik doe alles
zelf en vind het moeilijk dingen uit handen te geven. Ik kan het niet laten me overal mee te
bemoeien. Juist voor de toekomst van mijn bedrijf moet ik delegeren. Hiervoor hoop ik inspiratie te
krijgen bij de andere ondernemers.” Die dynamiek was er direct. Al snel na het kennismakingsrondje
gingen de mkb’ers de diepte in. Met ondersteuning van Anja van Niersen en Rob Schouten, beiden
ervaren ondernemers. De opzet om meer ‘aan’ in plaats van ‘in’ je bedrijf bleek een schot in de roos.
Waar de een aarzelt over een investering of bedrijfsovername, wil een ander juist snel groeien,
bedrijfsprocessen optimaliseren of zelf meer op afstand komen. Ook was automatisering in veel
bedrijven een ‘hot item’.

Vanuit kick-off door naar verbeterplan op maat
De ondernemers waardeerden de kennismakingsmogelijkheden en de opzet van de bijeenkomst. Het
ontstaan van nieuwe netwerken is een belangrijke uitkomst van deze eerste ontmoeting. Deelnemers
van de MKB-deal gaan de komende tijd verder met elkaar in kleine groepen aan de slag. Experts en
professionals worden voor specifieke vragen ingeroepen. Het eerste resultaat na fase 1 – met een
doorlooptijd van drie maanden – is een verbeterplan op maat. Het eindresultaat is een flinke
resultaatverbetering van het bedrijf, na 1,5 jaar in fase 2. De eigen bijdrage is slechts 1000,- Euro.

Aanmelden
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via https://8rhk.nl/mkbdeal. In twee jaar tijd is
plek voor 100 Achterhoekse ondernemers om met elkaar te komen tot een verbeterplan voor het
eigen bedrijf en zich zo samen in te zetten voor versterking van de regio. De MKB-deal is mogelijk gemaakt door: 8RHK Ambassadeurs, De Graafschap, Rabobank Graafschap en Rabobank Noord-Oost Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, Metaalunie, SIKA, Provincie Gelderland en het ministerie van EZK. De Achterhoek is één van de eerste negen regio’s waarmee het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een MKB-Deal is gesloten. Met financiering vanuit het ministerie, provincie Gelderland, De Graafschap en 8RHK Ambassadeurs worden ondernemers geholpen hun bedrijfsprocessen slimmer in te richten.