Financiële steun provincie voor zes Gelderse arbeidsmarktregio’s

Provincie Gelderland geeft 4 miljoen euro steun aan zes arbeidsmarktregio’s om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Samen sloegen de zes Gelderse regio’s  de handen ineen met een plan van aanpak voor werk(behoud). Om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, die door de coronacrisis wordt vergroot, in te dammen. De provincie gaf 1 september groen licht op het plan. In de Achterhoek komt focus op jongeren tussen 16 en 27 jaar aan het werk te krijgen, – te houden of om te scholen.

 Jongeren onevenredig hard getroffen
Jongeren tot 27 jaar worden onevenredig hard getroffen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Met verlies van baan, het niet kunnen starten met werken na studie of geen stage- of afstudeerplek kunnen vinden. In de Achterhoek hebben we de nodige paden uitgezet om deze doelgroep op de werkvloer te houden of te verwelkomen. Met de extra financiële steun van de provincie wordt ingezet op twee lijnen; werk-naar-werk-trajecten en snelle omscholing én het beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen. Wethouder Jorik Huizinga van Doetinchem: “We zijn blij dat we jongeren met de subsidie van de Provincie Gelderland extra kunnen ondersteunen.”

Rode loper voor jongeren in de Achterhoek
Door nauwe samenwerking tussen organisaties, onderwijs en overheid wordt vanuit 8RHK ambassadeurs hard gewerkt aan een rode loper voor jongeren op onze arbeidsmarkt. Stages, leerwerkplekken en jongerenwerving worden gestimuleerd. ‘De jeugd is de toekomst’ wordt juist nu sterk onderschreven in de Achterhoek. In een jongerenloket wordt alle bestaande dienstverlening  gebundeld, voordat aanvullende dienstverlening wordt ontwikkeld. Het doel is het zo structureel mogelijk verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het behalen van een startkwalificatie voorrang krijgt op vinden van werk op korte termijn. Wanneer het kan, worden beiden speerpunten uiteraard gecombineerd. Jongeren kunnen ondersteund worden met een voucher waar nodig. Het initiatief sluit aan bij de ZEG-campagne; www.zegachterhoek.nl. Dé digitale toegangspoort tot school en werk voor Achterhoekse jongeren tussen 16 en 27 jaar. 8RHK ambassadeurs geven zelf uiteraard het goede voorbeeld en organiseren extra ruimte voor stagiairs.

Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van 50 miljoen euro. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Op https://www.gelderland.nl/covid-19 staat alle nieuwe informatie om de effecten van COVID-19 te bestrijden.