Focus op passend wonen voor de Achterhoek

De Achterhoekse Thematafel Wonen en Vastgoed kiest eensgezind voor investeren in de bestaande woningen in de Achterhoek. Daar ligt de absolute prioriteit. Daarnaast wil de Thematafel ruimte blijven bieden voor nieuwbouw, in de vorm van lokaal maatwerk. Daarmee maakt de Tafel duidelijke keuzes voor de toekomst.

Lees ook het artikel van de Gelderlander. Vanaf nu geldt in de Achterhoek: Toon maar aan dat er behoefte is aan je bouwplan.
Beluister hier het interview dat Els Birkenhäger, vice voorzitter van de Thematafel Wonen en Vastgoed, gaf aan Gelre FM.

Deze uitgangspunten vormen onder meer de basis voor de nader op te stellen Achterhoekse visie 2030. De Thematafel Wonen gaat de komende tijd verder aan de slag. Dan volgt ook de afstemming met de andere thema’s voor de Achterhoek zoals duurzaamheid en het aantrekken van nieuwe werknemers voor de bedrijven in de Achterhoek.

“We hebben de afgelopen tijd onze krachten gebundeld en zitten op één lijn. Daarmee zetten we een stevig geluid neer voor de toekomst van wonen in de Achterhoek,” aldus Els Birkenhäger, vice voorzitter van de Thematafel en in het dagelijks leven directeur-bestuurder van Sité Woondiensten. “Onze Thematafel is een sterk gemêleerd gezelschap, variërend van makelaars, bouwers, woningcorporaties, vertegenwoordiging vanuit de kleine kernen, installatiebedrijven, bankwezen, energiebedrijf en overheden. De 3O brede samenstelling maakt, dat we een enorme kennis en expertise op het gebied van wonen in de Achterhoek aan tafel hebben. Door de duidelijke en breed gedragen prioritering die we nu hebben gemaakt, markeren we een belangrijke stap in ons werk als Thematafel. ”

Josan Meijers, Woongedeputeerde Provincie Gelderland en een van de leden van de Thematafel Wonen onderschrijft het belang van de Thematafel Wonen: “Net als in heel Gelderland is ook in de Achterhoek wonen een belangrijk en urgent, maar ook complex thema. Juist daarom is samenwerken zo noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de juiste woningen op de juiste plek komen te staan. Daardoor kan iedereen er zeker van zijn dat hij of zij een passende woning kan vinden. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op de bestaande woningen: waar nodig aanpassen en verduurzamen. En waar het gaat om nieuwbouw gaat de aandacht naar lokaal maatwerk. Daarmee bedoelen we: goed nagaan voor wie welke woningen waar nodig zijn. We baseren ons daarbij op feiten en trends. Zo brengen we in beeld welke behoefte er is en op basis daarvan maken we passende keuzes. En zeker zo belangrijk: zo voorkomen we toekomstige leegstand.”

Samenwerken
De Achterhoek is een economisch sterke en innovatieve regio. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en een dalende beroepsbevolking hebben echter consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Om de Achterhoek (economisch) sterk te houden werken overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in een vernieuwde samenwerkingsstructuur van Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Achterhoek Thematafels, waaronder de Thematafel Wonen en Vastgoed.