Gelders gedeputeerde adviseert EU over grensoverschrijdende mobiliteit

Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer is benoemd tot rapporteur van het Comité van de Regio’s. Hij gaat de Europese Unie, namens alle regio’s en steden, adviseren over oplossingen voor grensoverschrijdende wegen en spoorwegen.

Aandacht voor kleine, lokale verbindingen

Michiel Scheffer: ‘Er wordt vanuit Europa veel geïnvesteerd in de grote weg, water en railverbindingen. Maar juist voor de kleine, lokale verbindingen is er geen Europees geld. Je kunt als het ware makkelijker van Rotterdam naar Genua reizen, dan van Winterswijk naar Bocholt.’

Doodlopende wegen

In Europa lopen honderden wegen en spoorwegen dood bij de grens. Dat is een groot probleem voor mensen die langs de grens wonen. Veel wonen in het ene land en werken in het andere. Maar ook de zorg, recreatie, winkels en scholen zijn de dupe van het gebrek aan lokale wegen. Michiel Scheffer: ‘Dat is jammer, want het kost banen en maakt het nodig voorzieningen dubbel te organiseren.’

Comité der Regio’s

In het Comité van de Regio’s adviseren lokale en regionale overheden de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad over de impact van Europees beleid op de regio’s. Als lid van dit Comité is Scheffer gevraagd om een advies uit te brengen over het ontbreken van lokale infrastructuur over de grenzen in Europa. Februari 2017 biedt hij het definitieve advies aan.