Grensoverschrijdende workshop cleantech innovaties

Heeft u de ambitie om innovatieve duurzame technologieën te ontwikkelen, testen, valideren of demonstreren? En wilt u daarbij grensoverschrijdend samenwerken met Noordrijn-Westfalen (Duitsland)? Dan is de Cleantech Energy Crossing iets voor u! Kom 14 april naar de verkennende workshop in Kleve.

Wat is de Cleantech Energy Crossing?
Stichting kiEMT en EnergieAgentur.NRW hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot de vorming van een INTERREG project onder de naam Cleantech Energy Crossing. Het doel van dit INTERREG project is om grensoverschrijdend meer en betere samenwerking te realiseren in de ontwikkeling van cleantech innovaties.

Verschillende aandachtsgebieden staan hierbij centraal:

  • ‘Duurzame, decentrale energieopwekking’
  • ‘Besparing, opslag en balancering’
  • ‘Duurzame mobiliteit’

Binnen het project is aandacht voor technologieën op toepassingsniveau en infrastructureel niveau. De beoogde start van het project is najaar 2016. Voorafgaand aan de start houden we een verkennende workshop op donderdag 14 april.

Waarom grensoverschrijdend samenwerken?
In zowel Nederland als Duitsland wordt de energiesector al enige jaren met ingrijpende veranderingen geconfronteerd. In toenemende mate nemen we afscheid van conventionele, centraal opgewekte en gedistribueerde energie en richten we ons meer en meer op alternatieve, decentraal opgewekte energie. Noordrijn-Westfalen (Duitsland) is een krachtige economische regio waarin ondernemers en kennisinstellingen aan beide zijden van de grens werken aan de energietransitie. Enkele van ’s werelds grootste industriële spelers in de energiesector zijn in NRW gevestigd.

Grensoverschrijdend samenwerken biedt grote kansen om innovatieve technologieën te ontwikkelen die de uitstoot van CO2 reduceren. Door nieuwe technologieën in grensoverschrijdend verband te realiseren, kunnen deze bovendien een veel grotere impact hebben op de energiesector, de maatschappij en de consument.

Voor wie?
De Cleantech Energy Crossing biedt een platform om ingezette of voorgenomen samenwerkingen in de cleantech sector verder te ontwikkelen. Het project fungeert als paraplu waaronder diverse consortia werken aan verschillende innovaties. Heeft u de ambitie om grensoverschrijdend aan de slag te gaan met het ontwikkelen, testen en valideren van innovatieve duurzame technologieën? En wilt u meedoen in dit grensoverschrijdende subsidieproject? Dan zijn wij op zoek naar u!

Voor deelname aan dit project, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent gevestigd in het subsidiegebied van de gebieden Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg of Noordrijn-Westfalen (of u ontwikkelt technologieën die concreet aansluiten bij vraagstukken in het subsidiegebied).
  • Uw organisatie is een MKB-onderneming of kennisinstituut.
  • U bent bereid om een eigen bijdrage te leveren in het project in de vorm van tijd en/of geld.

Meedoen?
Op donderdag 14 april organiseren wij een workshop waarbij met bedrijven uit beide landen wordt gezocht naar concrete samenwerkingskansen. In een open proces verkennen we meerdere consortia van bedrijven, die gezamenlijk aan de slag willen met de ontwikkeling van innovatieve technologie. Op de dag zelf zal bepaald worden welke thema’s het meest geschikt zijn voor uitwerking. Ook worden er vervolgafspraken gemaakt om de samenwerking in de periode april-mei verder uit te werken en definitieve consortia te creëren waarmee we Cleantech Energy Crossing vorm gaan geven.

Aanmelden voor de workshop kan nog, er zijn nog enkele plekken beschikbaar! Stuur direct een e-mail naar secretariaat@kiemt.nl.
Locatie: Kantoor Euregio Rijn-Waal in Kleve (Emmericher Straße 24).
Tijd: 9.30 tot 12.30 uur.

Wij kijken er naar uit om samen met u grensoverschrijdende kansen te verkennen. Graag tot ziens op 14 april!

Hartelijke groet,
Jérôme Dangerman

directeur stichting kiEMT