‘Groene meststof is betere term’

Erkenning van mineralenconcentraten als kunstmest en problemen met vergunningen zijn ook in de Achterhoek knelpunten voor mestverwerking. Kijk ook op de website van de community of practice Goud voor Groenlo. en op de website van de Stichting Biomassa