Hoe werkt een veldproef? Bekijk de video

 

In de pilot Kunstmestvrije Achterhoek onderzoeken en monitoren we het effect van hoogwaardige meststoffen op bodem, waterkwaliteit en gewas. Bij het onderzoek is een belangrijke rol weggelegd voor veldproeven.

Wageningen University & Research is verantwoordelijk voor het onderzoeks- en monitoringsprogramma van de Kunstmestvrije Achterhoek.
Naast demoproeven bij negen Achterhoekse deelnemers, waarbij specifiek gekeken wordt naar het gebruik van de Groene Weide Meststof in de praktijk, worden diverse veldproeven uitgevoerd, in gras én maïs. Dat gebeurt bij proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld). Bij de veldproeven wordt specifiek gekeken naar de uitspoelingseffecten en naar de stikstofvervangingswaarde van de Groene Weide Meststof. Dat hierbij niet over één nacht ijs wordt gegaan, blijkt uit deze video.