Innovatiehub Biomassa maakt flitsende start

Zeven R&D (Research & Development)-projecten zijn gestart bij Achterhoekse bedrijven dankzij werving en bemiddeling van de Innovatiehub Biomassa.  “Door overlap in de projecten en onderlinge discussie tussen de studenten ontstaat daadwerkelijk een versnelling van de innovatie”, zegt manager Iris Walhout. “Voor de toekomst van de betrokken bedrijven, de regio en de ontwikkelingen in de mestsector heeft dat grote waarde.”

De innovatiehub Biomassa is een initiatief van de stichting Biomassa in samenwerking met het Fast Forward programma van Saxion. De innovatiehub startte drie maanden geleden met de aanstelling van Iris Walhout. Dankzij haar gedreven bemiddeling wist ze in korte tijd een grote groep studenten van verschillende opleidingen te interesseren voor de onderzoeksvragen van verschillende bedrijven De komende tijd begeleidt ze de studenten  bij de uitvoering van de opdrachten. Via wekelijkse gezamenlijke activiteiten leren de studenten ook van elkaars ervaringen.

Mestverwerking
Vanwege het grote mestoverschot in de Achterhoek richt de stichting Biomassa zich voorlopig vooral op het stimuleren van innovaties op het gebied van mestverwerking. De algemene ervaring van de bedrijven uit deze sector is dat ze veel tijd kwijt zijn aan het werven en begeleiden van stagiairs voor hun R&D projecten en moeite hebben met het vinden van goed personeel.  Doordat de Innovatiehub Biomassa dit nu oppakt, wordt de bedrijven veel werk uit handen genomen.  Tegelijk komen ze op een laagdrempelige wijze in contact met een potentieel aan nieuwe werknemers.

Diverse bedrijven uit de sector geven aan dat er ruimte is voor het verder verbeteren van de afstemming van de opleidingen op de praktijk.  Door de contacten die zijn ontstaan via de Innovatiehub komen hierover nu gesprekken  met de opleiders op gang.  Het nut van de Innovatiehub Biomassa is daardoor breed. De realisatie van de Innovatiehub Biomassa is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland (Regiocontractgelden) in het kader van biobased economy Achterhoek.

Samenwerkende partijen
In de stichting Biomassa werken o.a. de volgende partijen intensief samen: Dorset (Aalten), ForFarmers (Lochem), Groot Zevert (Beltrum), Wilba Techniek (Eibergen), Waterstromen (Lochem),  Nijhuis Water Technology (Doetinchem), Twenergy (Almelo), Stichting Groen Gas Nederland, LTO Noord en CAH Vilentum.

Meer informatie bij Hayo Canter Cremers, coördinator stichting Biomassa:
Tel. 06 23246963