Bekijk alle innovaties of selecteer op thema en actief/afgerond:

Geavanceerd zoeken

24 projecten gevonden

Slimme energiesystemen Achterhoek

In kaart brengen van huidige en toekomstig te verwachten knelpunten in de netcapaciteit en kansen en mogelijkheden om de beschikbare netcapaciteit beter te benutten en op kansrijke locaties (bedrijvenparken) aan de slag met bedrijven met impact op netbalancering.

Lees meer

Vergaderpaviljoen De Marke

Een biobased vergaderpaviljoen, gebouwd met regionaal geteelde gewassen. De bouw van het pand dient als proeftuin voor lokale consortium-partijen om bijvoorbeeld nieuwe gewas/product combinaties en verwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en in de praktijk te testen. Tevens wordt op deze manier in de praktijk gebouwd aan nieuwe ketensamenwerkingen.

Lees meer

Stimuleren energietransitie agrarisch Achterhoek

De Achterhoek telt ongeveer 1.900 agrarische dierhouderijen (81% rundvee, 16% varken, 2% pluimvee, 1 % overig) en circa 300 akkerbouwbedrijven. Door experts van de WUR is in samenwerking met diverse partijen in het kader van de PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie veel expertise en materiaal ontwikkeld.  

Lees meer

Samen biobased bouwen

Dit project operationaliseert in een periode van twee jaar een fieldlab waar vezels uit extensieve teeltgewassen, agrarische reststromen en beheer van de openbare ruimte vanaf 2025 ingezet kunnen worden in de duurzame renovatie van woningen in de Achterhoek.Grondstoffen Collectief Nederland

Lees meer

Ontwikkeling concept halvering stikstofemissie melkstal

Dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject richt zich op het ontwikkelen van een algemeen toepasbaar concept voor het halveren van de NH3-stikstofemissies uit Achterhoekse veestallen, de ontwikkeling van een betaalbaar systeem voor de monitoring van het niveau van NH3-stikstofemissies in de verschillende typen veestallen.

Lees meer

Boerderij van de Toekomst Oost-Nederland

Boerderij van de Toekomst past in bedrijfsverband innovaties toe die in de pioniersfase zitten. Door samen met boeren een diversiteit aan haalbare systeemontwerpen van agrarische bedrijven te maken, kunnen zij bijdragen aan de gebiedsdoelen ​met innovatieve toepassingen en technieken.

Lees meer

Over onze innovaties

Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een innovatief idee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in.

We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiƫring en cofinanciering.

Innovatief idee aanmelden & Subsidie aanvragen