Bekijk alle innovaties of selecteer op thema en actief/afgerond:

Geavanceerd zoeken

107 projecten gevonden

Femme Tech Achterhoek

Wij zijn een groep enthousiaste Achterhoekse professionals met een gezamenlijke drijfveer: de technische arbeidsmarkt toegankelijk maken voor een brede doelgroep!

Lees meer

Week van de Techniek

Omdat techniek en technologie in de nabije toekomst onlosmakelijk verweven zullen zijn met alle denkbare beroepen, maken basisschoolleerlingen van deelnemende scholen er kennis mee tijdens de techniekweek.

Lees meer

Flexwonen in de Achterhoek

Snelle beschikbaarheid van tijdelijke woonaccommodaties (flexwoningen) in met name dorpen, buurtschappen en kleine kernen voor sociale bindingen en versterking van de leefbaarheid met 2 doelgroepen: jongeren en senioren. Met flexwonen ontstaat schakelmogelijkheid en wordt er toekomstbestendig, circulair en duurzaam gebouwd.

Lees meer

One Stop Shop Achterhoek

De One Stop Shop voor woningverduurzaming is een ontzorgconcept gericht op particuliere woningeigenaren om ze te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Lees meer

De Gezondste Regio Populatiemonitor

De Gezondste Regio Populatiemonitor is een verdiepend onderdeel van de Achterhoek Monitor. In de populatiemonitor is de huidige stand van zaken te vinden op het gebied van gezondheid van inwoners, de kwaliteit en de kosten van de zorg. Het geeft de feiten en cijfers die we nodig hebben om de juiste keuzes te maken, nu…

Lees meer

Slimme energiesystemen Achterhoek

In kaart brengen van huidige en toekomstig te verwachten knelpunten in de netcapaciteit en kansen en mogelijkheden om de beschikbare netcapaciteit beter te benutten en op kansrijke locaties (bedrijvenparken) aan de slag met bedrijven met impact op netbalancering.

Lees meer

Over onze innovaties

Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een innovatief idee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in.

We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiëring en cofinanciering.

Innovatief idee aanmelden & Subsidie aanvragen