Bekijk alle innovaties of selecteer op thema en actief/afgerond:

Geavanceerd zoeken

107 projecten gevonden

Vergaderpaviljoen De Marke

Een biobased vergaderpaviljoen, gebouwd met regionaal geteelde gewassen. De bouw van het pand dient als proeftuin voor lokale consortium-partijen om bijvoorbeeld nieuwe gewas/product combinaties en verwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en in de praktijk te testen. Tevens wordt op deze manier in de praktijk gebouwd aan nieuwe ketensamenwerkingen.

Lees meer

Stimuleren energietransitie agrarisch Achterhoek

De Achterhoek telt ongeveer 1.900 agrarische dierhouderijen (81% rundvee, 16% varken, 2% pluimvee, 1 % overig) en circa 300 akkerbouwbedrijven. Door experts van de WUR is in samenwerking met diverse partijen in het kader van de PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie veel expertise en materiaal ontwikkeld.  

Lees meer

Samen biobased bouwen

Dit project operationaliseert in een periode van twee jaar een fieldlab waar vezels uit extensieve teeltgewassen, agrarische reststromen en beheer van de openbare ruimte vanaf 2025 ingezet kunnen worden in de duurzame renovatie van woningen in de Achterhoek.Grondstoffen Collectief Nederland

Lees meer

Ontwikkeling concept halvering stikstofemissie melkstal

Dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject richt zich op het ontwikkelen van een algemeen toepasbaar concept voor het halveren van de NH3-stikstofemissies uit Achterhoekse veestallen, de ontwikkeling van een betaalbaar systeem voor de monitoring van het niveau van NH3-stikstofemissies in de verschillende typen veestallen.

Lees meer

Heerlijk thuis in huis

Heerlijk thuis in huis bestaat uit de volgende elementen: Digitaal regionaal informatiepunt: website met informatie, inspiratie en advies en contactpunt voor vragen over oplossingen voor een toekomstbestendig thuis en doorverwijzing naar regionale en lokale organisaties voor advies/ondersteuning.

Lees meer

Op deze afbeelding zie je een zorgverlener (vrouw) met een hoofddoek; zij duwt een vrouw op leeftijd in een rolstoel en ze glimlachen allebei.

Kleurrijke zorgverleners

Het is voor niet-westerse migranten vaak erg lastig om zelfstandig in te burgeren en vervolgens te participeren in de Nederlandse samenleving. De “klassieke” Nederlandse standaard kent veel regels, is zakelijk en houdt weinig tot geen rekening met de persoonlijke en culturele achtergronden van de inburgeraar. Dit vraagt om een andere aanpak dan tot nu toe…

Lees meer

Over onze innovaties

Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een innovatief idee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in.

We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiëring en cofinanciering.

Innovatief idee aanmelden & Subsidie aanvragen