Interview in Morgens

Als samenwerken in je bloed zit: hoe doen ze dat in de Achterhoek?

“Het zit nu eenmaal in onze genen om samen te werken. Wij zijn van oudsher al gewend aan naoberschap”.

In de Achterhoek wordt al sinds jaar en dag intensief samengewerkt, het liefst altijd met de drie O’s bij en naast elkaar: Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties. De Regio Deal werd daarom meer als wat extra smeerolie gezien, dan als katalysator. Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De grootste uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van getalenteerde arbeidskrachten van buiten de regio. De Achterhoek meer op de kaart zetten doen ze onder andere door intensief samenwerken, de inhoud voor ogen houden én door uit onverwachte hoek te komen.

Mark Elstgeest en Elske Sommeling gingen in gesprek met Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van 8RHK ambassadeurs en Saar Veneman, Secretaris-Directeur van 8RHK ambassadeurs, over waarom de samenwerking in de Achterhoek zo’n groot succes is.

8RHK ambassadeurs

Samenwerking zit in de aard van het beestje. Vanuit de overtuiging dat je samen meer bereikt dan alleen wordt er in de Achterhoek gewerkt aan een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven, goede arbeidskrachten, bereikbaarheid en een mooie en prettige leefomgeving. De Achterhoek onderscheidt zich als Experimenteerregio met haar open innovatiesysteem en initiatief van onderop. Dit leidt tot praktische, techniek- en innovatiegedreven oplossingen in de maakindustrie, de (kringloop)landbouw en de zorg. De Achterhoek staat in de top 3 met de meeste patentaanvragen van Nederland, na Eindhoven en Delft. In 2018 is de samenwerking verder uitgebreid: naast de gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) zijn ondernemers en maatschappelijke organisaties nu gelijkwaardig betrokken in de besluitvorming. Hiervoor is de organisatie aangepast met een Achterhoek Raad, de Achterhoek Board en zes Thematafels. Dit nieuwe samenwerkingsverband heet 8RHK ambassadeurs.

Voor het volledige interview, klik hier.