Kansen op werk in zorg blijven goed in Gelderland

In februari daalden de WW-uitkeringen in vier van de vijf Gelderse regio’s. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis was in Gelderland in alle regio’s lager dan het landelijk gemiddelde. De zorg is een belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid. De verwachting van UWV is dat het aantal banen in de zorg in 2021 verder toe zal nemen. Dit zal met name voor verschillende zorgberoepen, die ook voor corona al grote tekorten kenden, een uitdaging opleveren.

Lichte afname WW-uitkeringen in de Achterhoek in februari
Eind februari 2021 verstrekte UWV 3.597 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 2% (-73 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke afname van 0,9%.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 7,8%, oftewel 260 uitkeringen. Deze toename is aanzienlijk kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).

Vooral kans op werk in de zorg
De zorg is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid in Gelderland. Al voor corona waren er grote personeelstekorten in diverse zorgberoepen. Voor veel andere sectoren is de spanning op de arbeidsmarkt afgenomen tijdens de coronacrisis. Dit betekent dat werkgevers makkelijker personeel kunnen vinden en werkzoekenden meer concurrentie hebben bij openstaande vacatures. De arbeidsmarkt voor verschillende zorgberoepen is echter nog steeds krap. Zo is er veel vraag naar bijvoorbeeld helpenden, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten en verzorgenden IG. Voor verzorgenden IG is de arbeidsmarkt zelfs zeer krap.

Een groot aantal zorgberoepen staat dan ook in de lijst Kansrijke beroepen van UWV. De meeste zorgberoepen op deze lijst vereisen minimaal een opleiding op mbo-3 niveau. Dat kan een flinke drempel voor werkzoekenden zijn, maar soms is een tussenstap mogelijk. Zo zijn de kansen bijvoorbeeld ook goed voor helpenden die kunnen doorstromen naar verzorgende IG op niveau 3.
Naar verwachting neemt het aantal banen in de zorg verder toe en kan dit ervoor zorgen dat ook de krapte groter wordt. Door de coronacrisis is de werkdruk in de zorg op dit moment erg hoog, ruimte voor inwerken en begeleiden van nieuw personeel is zeer beperkt. Dit biedt uitdagingen voor scholingsprojecten en het toetreden van zij-instromers.

Regionale initiatieven
WerkgeversServicepunt Achterhoek werkt samen in het Contactpunt Zorg en Welzijn met werkgevers en opleiders om de instroom voor de Zorg en Welzijn in de Achterhoek te vergroten. Het contactpunt is zowel bedoeld voor mensen die nog niet werken in de sector, maar hier wel interesse in hebben als voor mensen die al in de sector werken en zich (willen) oriënteren op een andere baan.

Ontdekdezorg week 2021
Van 22 tot en met 27 maart is de Ontdekdezorg week. In deze week vinden landelijk en regionaal diverse activiteiten plaats om de mogelijkheden van de sector zorg en welzijn te ontdekken. Op 23 maart organiseren het WerkgeversServicepunt en Leerwerkloket in de Achterhoek een webinar voor werkzoekenden over werken in de Zorg en Welzijn. WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland verzorgt op woensdag 24 maart een webinar ‘Leren en werken in de zorg’. Alle activiteiten zijn te vinden op: www.ontdekdezorgweek.nl.

De UWV barometer arbeidsmarkt zorg geeft meer inzicht in deze sector.
Lees meer informatie over de arbeidsmarkt.
Lees de Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland_feb 2021