| |

Laat studenten van StadsLAB voor jouw organisatie werken

Heeft jouw organisatie een vraagstuk op het gebied van innovatie, duurzaamheid, inclusie, veiligheid, participatie of leefbaarheid? Leg het voor aan Saxion StadsLAB. Hier werken hbo-studenten van de opleidingen: Bestuurskunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Klimaat & Management, docenten en onderzoekers samen met bewoners en organisaties aan slimme oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen. De meeste studenten komen uit de oostelijke regio’s en hebben affiniteit met het platteland en kleinere gemeenten. Deze nieuwe generatie professionals kijkt met een frisse blik naar vraagstukken en werkt aan slimme, toekomstgerichte oplossingen. Vertaald in rapporten, ontwerpen, adviezen, evaluaties en brochures. Er is ruimte voor nieuwe opdrachten!

Wat pakt het stadLAB zoal op?
Het stadsLAB kijkt onder andere naar de inrichting van de openbare ruimte. Zo maakte Oost Gelre op basis van het advies infrastructurele aanpassingen voor ouderen in Groenlo. Oude IJsselstreek en Wonion werden ondersteund bij het zo inclusief mogelijk inrichten van een nieuwe wijk in Silvolde. Andere studenten namen de openbare ruimte rond een verzorgingshuis in Terborg onder de loep, samen met een klankbordgroep. En in Doetinchem bogen studenten zich over de herbestemming van lege winkelpanden.

Actueel en flexibel
Frank Evers, coördinator van het StadsLAB begeleidt samen met collega’s de studenten tijdens de 8-12 weken dat ze een opdracht uitwerken. “Alle grote opgaven waar we mondiaal en nationaal mee te dealen hebben, komen terug in de vragen van opdrachtgevers. Denk aan klimaat, stikstof, woningbouw, en zelfs de toeslagenaffaire. Hoe gaan we om met de fysieke en ruimtelijke behoeften van de maatschappij en hoe organiseren we bestuurlijke taken goed op alle niveaus?”
Opdrachtgevers merken dat jonge mensen vaak net iets anders tegen de zaken aankijken. Evers: “Ze helpen ten eerste om een vraagstuk helder te formuleren. Zo stimuleren ze het denkproces in een organisatie. Vervolgens komen ze met verfrissende plannen en oplossingen. Tot volle tevredenheid van opdrachtgevers; sommige komen bij ons terug. Andere komen bij ons omdat ze positieve verhalen hebben gehoord.”

Doe mee!
Iedereen die een goed idee of een vraag heeft, is welkom bij Saxion StadsLAB. We vragen je om jouw idee uit te werken tot een opdracht. Hiermee gaan onze studenten dan twee dagen per week aan de slag. Thema’s zijn De duurzame stad, de Inclusieve stad, de Slimme stad. Het StadsLAB: een platform voor organisaties en instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken.Een broedplaats waar ideeën, experimenteren, samenwerken, interactie en co-creatie centraal staan.

Interesse?
Neem contact op met Frank Evers, (06 209 168 60), bekijk de Flyer stadsLAB of kijk op de stadsLAB-website.