Spies praat met gemeenteraden: focussen en samenwerken

Liesbeth Spies licht tijdens gesprekken met de Achterhoekse gemeenteraden de ‘harde’ noodzaak tot samenwerken toe, zowel intergemeentelijk als met de maatschappelijke partners en ondernemers. Doel is om in juli een uitgewerkte, aangescherpte en door alle betrokken partners gedragen versie van de Achterhoek Agenda 2020 te presenteren. Deze zogenaamde Uitvoeringsagenda bevat projecten die de komende jaren bijdragen aan een vitale Achterhoek. Speerpunten zijn: bereikbaarheid (vooral de fijnmazige bereikbaarheid van voorzieningen in de Achterhoek), werk en wonen inclusief leefbaarheid. Zeven van de acht gemeenteraden heeft Liesbeth Spies in 2014 al bezocht; 13 februari bezoekt zij als laatste Oude IJsselstreek.

Winterswijk
De bevolking van de Achterhoek krimpt en vergrijst. Vorig jaar heeft Liesbeth Spies met Achterhoekse inwoners en met alle andere betrokkenen bij de Agenda2020 gesproken over de vraag wat er moet gebeuren om de Achterhoek vitaal te houden. Nu maakt ze een rondgang langs de Achterhoekse gemeenteraden om haar bevindingen te presenteren. Donderdag 23 januari ging Spies in gesprek met de Winterswijkse gemeenteraad (bekijk video). De raadsleden konden zich vinden in een focus op de drie bovengenoemde thema’s.

Regionaal samenwerken kan beter
Spies benadrukte dat de regionale samenwerking tussen de gemeenten beter moet. “De samenwerking tussen de acht gemeenten is mij niet echt meegevallen. Dat moet de komende tijd echt intensiever worden, want alle gemeenten staan voor grote opgaven”, aldus Spies.“Aan ons zal het niet liggen”, zei burgemeester Thijs van Beem om aan te geven dat Winterswijk zeker bereid is tot een betere regionale samenwerking. De komende maanden gaat Liesbeth Spies de drie bovengenoemde thema’s verder uitwerken. Vóór de zomer presenteert zij een concreet uitvoeringsprogramma voor de periode 2014-2018.

Op de foto: Liesbeth Spies, onafhankelijk voorzitter Stuurgroep Achterhoek2020 en Thijs van Beem, voorzitter van Regio Achterhoek en burgemeester van Winterswijk.

Met dank aan Team Communicatie gemeente Winterswijk