Meepraten over (sport)voorzieningen in de Achterhoek?

Kom naar de interactieve bijeenkomst georganiseerd door Achterhoek2020, Scholder an scholder en NOC*NSF op dinsdag 27 oktober 2015. Waarom? De Achterhoek verandert: ontgroening en vergrijzing (minder jongeren en meer ouderen) zullen de komende jaren voor een bevolkingstransitie zorgen. Zo neemt het aantal 65+’ers tussen nu en 2030 met 36% toe en het aantal kinderen en jongeren (tot 24 jaar) met 8% af. In totaal is de verwachting dat de bevolking met 5% afneemt. Tegelijkertijd heeft de Achterhoek veel sportverenigingen en 33% van de inwoners is lid van een van deze verenigingen. Toch ligt de bezetting van de sportaccommodaties al onder het landelijk gemiddelde en dit zal de komende jaren waarschijnlijk niet veranderen. Verwacht wordt bijvoorbeeld dat in 2025 zeven voetbalverenigingen minder dan 125 leden en elf tennisverenigingen minder dan 140 leden zullen hebben. De voorzieningenstructuur in de regio komt dus onder druk te staan. Met behulp van de Transitieatlas wil de Achterhoek toewerken naar een optimalisatie van de voorzieningenstructuur. Hierover spreken we met betrokkenen uit de gemeenten in een interactieve bijeenkomst over het thema sport.

Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.
Locatie: Cultureel Centrum De Bron, Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo.

Aanmelden kan via deze link.