|

Meet Up Achterhoek #3 over woningnood 22 juni – Vernieuwende woonvormen

In de laatste Meet Up over woningnood in de Achterhoek op 22 juni zoomen we in op nieuwe woonvormen. Want we kunnen woningnood in de Achterhoek bekijken vanuit onze traditionele kaders, maar we kunnen ook kijken naar hoe het anders kan. Zoals wat er gebeurt als jongeren samen woningbouwplannen maken, of ouderen een Knarrenhof realiseren. Wat kunnen we leren van nieuwe manieren van wonen?

Van solo naar samen
Wat hebben de volgende vier ontwikkelingen met elkaar gemeen? (1) Mensen blijken steeds meer behoefte aan een woonvorm waarin je een beetje zorg draagt voor elkaar. (2) Inwoners slaan vaker de handen ineen om samen met andere inwoners woningbouwplannen te maken. (3) Mensen verdiepen zich steeds vaker in de mogelijkheid om hun woning te splitsen of te delen. (4) Woonvormen waarin verschillende generaties samenkomen winnen aan populariteit.
In verschillende nieuwe woonvormen is een duidelijke rode draad te herkennen: er is een beweging gaande van solo naar samen. In Meet Up Achterhoek op 22 juni verkennen we woonvormen waarin het gemeenschappelijk belang boven het eigenbelang staat.

Gasten
We gaan in gesprek met verschillende vertegenwoordigers van nieuwe woonvormen. Rosalie de Graaf (RoosArt) schuift aan om te vertellen over het Kleine Huizen Project in Wehl, dat jongeren samen met de Gemeente Doetinchem hebben ontwikkeld. Bewoners van het Knarrenhof Zutphen schuiven aan om te vertellen over hun ervaringen in een hofje waar je zelfstandig woont, maar wel zorg draagt voor elkaar. En Christa Jakobs van Provincie Gelderland vertelt hoe de provincie kan helpen met kennis en subsidie als burgers samen een collectieve woonvorm willen realiseren. 

Out of the box-denken
Meepraten over deze nieuwe woonvormen? Of wilt u andere vernieuwende woonvormen inbrengen? Kom dan naar de Meet Up Achterhoek op 22 juni in Streeckgenoot, Spinbaan 21a in Doetinchem. Start is om 19.30 uur en toegang is vrij. De avond is ook via livestream te volgen. Aanmelden kan via www.meetup-achterhoek.nl.

Over Meet Up Achterhoek
Meet Up Achterhoek zijn reizende gespreksavonden door de Achterhoek over actuele, maatschappelijke thema’s. In de huidige serie van drie Meet Ups onderzoeken we de woningnood in de Achterhoek. Tijdens de Meet Up staat de microfoon wijd open, maar een open en nieuwsgierige houding is verplicht. De vaste gespreksleider van Meet Up Achterhoek is Esther Ruesen.

Meet Up Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK Ambassadeurs.

Meer informatie
Sylvia Heijnen, coördinatie Meet Up Achterhoek, info@meetup-achterhoek.nl / 06 13 23 41 96Esther Ruesen, gespreksleider Meet Up Achterhoek, 06 10 78 35 69