Midden- en Kleinbedrijf staat centraal in herstel uit de coronacrisis

Voor het economisch herstel uit de coronacrises benut Oost Nederland de kracht van het Midden- en Kleinbedrijf. Samen met de kennisinstellingen leidt dit tot snelle innovaties. Het mkb  is de economische motor van Oost-Nederland; ze zorgen voor zeven op de tien banen in het bedrijfsleven. De provincies en regio’s in Oost Nederland benutten die kracht van het mkb. Landelijke innovatieprogramma’s moeten hier beter op inspelen door hun strategie en uitvoeringsmiddelen beter toe te spitsen op de kracht van het mkb.

Gedeputeerde Eddy van Hijum voor economie in Overijssel: “De kracht van het mkb in Oost-Nederland is groot. Zij zetten kennis en innovatie razendsnel om in producten en verdienmodellen. Tijdens de coronacrisis heeft het mkb in Oost Nederland laten zien hoe zij snel reageren op de plotselinge vraag naar beademingsapparatuur, mondkapjes, testcapaciteit voor corona-app en corona-sneltests.  Daarbij maken ze ook gebruik van de Oost-Nederlandse kennisinstituten Wageningen, Radboud en Twente met hun toonaangevende landbouw-, voedsel- en medische -technologie. Deze kennisinstituten spelen wereldwijd in de “Champions League op hun vakgebieden”

Landelijke innovatieprogramma’s
Ook de landelijke innovatieprogramma’s zouden deze kracht meer moeten benutten. “De mkb-sector in Oost Nederland is typisch door de vele en goede onderlinge contacten, waardoor zij snel samenwerken met veel verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen. Het gaat vaak om kennisintensieve bedrijven. Dat leidt niet alleen tot werkgelegenheid en inkomsten in onze regio, maar juist ook tot bijzondere innovaties. Het is niet voor niets dat we OnePlanet Reserach Center koppelen aan de kracht van het mkb, zodat innovaties sneller hun weg vinden in concrete producten. Benut die kracht van het mkb voor heel Nederland”,  aldus Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde Economie en Innovatie.

“Slim benutten”
Deze gezamenlijke oproep aan het Rijk maakt deel uit van de campagne “Nederland Slim Benutten”, waarmee alle politieke partijen worden aangespoord om gebruik te maken van de Kracht van Oost. De campagne is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Food Valley, Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle. De campagne wordt daarnaast gesteund door de Economic Boards in Oost-Nederland.