Ned-Duitse Conferentie “Taal Advies Werk” 13 maart

De roep naar een beter functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt is groot. Nog te vaak wordt het enthousiasme voor grensoverschrijdend werken van Nederlandse en Duitse werknemers, werkgevers en gemeenten afgeremd vanwege diverse obstakels. De “ontgrenzers” van het eerste uur, de Euregio´s, hebben binnen het INTERREG IV A-project “GROS Impuls A&O” samen met vele partners de krachten gebundeld en onderzocht hoe we gezamenlijk een verdere stap richting een grensoverschrijdende Duits-Nederlandse arbeidsmarkt kunnen zetten.

Thema’s
Belangrijke thema’s die aan de orde zullen komen zijn: het belang van de kennis van de buurtaal en interculturele competenties, erkenning van kwalificaties, voorlichting, data en studentenmobiliteit in het hoger onderwijs. Over de aanbevelingen die uit het project naar voren komen, willen we het graag met u hebben.

Voor wie?
Wij nodigen u, vertegenwoordigers uit politiek en overheidsinstellingen uit
het hele Duits-Nederlandse grensgebied, Düsseldorf, Hannover en Den Haag,
van harte uit!
In een kort maar krachtig programma hebben we het over kansen, belemmeringen
en aanbevelingen. U krijgt bovendien de gelegenheid om uw collega’s aan beide
kanten van de grens beter te leren kennen. Noteert u alvast vrijdag 13 maart 2015
in uw agenda!

Vooraankondiging NL_D Conferentie