“Niet praten, maar doen is grootste uitdaging!”

Op 15 december vond de tweede reis van Samen Goed Wonen plaats, met dit keer de focus op investeren in de kwaliteit van de eigen woning. Denk daarbij aan verduurzaming, levensloopbestendig maken en investeringen in comfort. Reisleider Gerry nam de groep mee langs verschillende initiatieven in de Achterhoek, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op dit gebied.
>> Bekijk de videoterugblik van deze reis.

Verduurzaming (corporatie)woningen

Gerrolt Ooijman, manager Strategie en Vastgoed bij woningcorporatie Wonion, vertelde over de manier waarop zij investeren in hun vastgoed, om in 2030 energieneutraal te zijn. Wonion voert diverse renovatieprojecten uit in de bestaande woningen en waar nodig plegen zij nieuwbouw (in combinatie met sloop). Ook bieden zij particuliere eigenaren diverse mogelijkheden om mee te doen met renovatie of verduurzaming in een blok of straat waar Wonion woningen heeft. In de praktijk blijken die woningeigenaren nog lastig te overtuigen. Na een inspirerend verhaal kon men in Varsseveld met eigen ogen woningen bekijken die van binnen en buiten verduurzaamd en levensloopbestendig gemaakt worden.

Zlim Thuis

In de bus gaf Anja van Maren van Kruiswerk Achterhoek toelichting op het project Zlim Thuis. Zlim Thuis ziet langer zelfstandig wonen als een maatschappelijke opgave waarvoor bewustwording en gedragsverandering nodig is. Naast informeren en adviseren, helpen zij inwoners om handige (technische) oplossingen en slimme aanpassingen in huis te realiseren. Zodat inwoners zelfstandig en zo comfortabel en veilig mogelijk de dagelijkse dingen in huis kunnen blijven doen. Ondanks de eventuele beperkingen van het ouder worden. Zie ook www.zlimthuis.nl.

Belevingswoning Schöneveld

In Doetinchem werd een bezoek gebracht aan de Belevingswoning in de wijk Schöneveld, waar je kunt zien en ervaren wat er mogelijk is aan woningaanpassingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook kan men er advies krijgen hoe dit te regelen. Ook voor mensen die nog niet direct hulp nodig hebben, is het slim om alvast na te denken over de toekomst. Meer informatie op http://belevingswoning.nl.

Niet alleen je woning is belangrijk, maar ook je directe woonomgeving. Is onze openbare ruimte (straten, stoepen, verlichting) wel voldoende ingericht voor ouderen of mensen met een beperking? Met het aantrekken van een ‘ouderdomspak’ kon men ervaren of dit zo is. De conclusie is dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn, zeker gezien de verwachte toename van ouderen in de Achterhoek.

Toekomstagenda

In zaal De Mulderije in Ulft gingen we in gesprek over de Toekomstagenda voor de Achterhoek. Waar moeten we de komende jaren echt mee aan de slag? Belangrijk is het bieden van veiligheid en zekerheid (zeker voor ouderen), investeren in bewustwording rond verduurzaming en meer aandacht hebben voor de (woon)omgeving. Wat daarvoor nodig is, is meer samenwerking tussen partijen, het bundelen van ideeën en projecten en voorbeelden in de nabije omgeving laten zien (dit maakt het laagdrempelig).

De volgende reis van Samen Goed Wonen is op vrijdag 26 januari en gaat over vernieuwende samenwerkingsvormen. Meld je nu alvast aan op www.toekomsttoer.nl/ikgamee

Achterhoekse Toekomst Toer
De reizen van Samen Goed Wonen worden georganiseerd in het kader van de Achterhoekse Toekomst Toer; een reis naar de Achterhoek van morgen. Alle actieve Achterhoekers kunnen mee om zich te laten inspireren en samen aan de toekomst te bouwen.