Nieuwe samenwerking Achterhoek van start!

Wat gebeurt er?
De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt met de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.
 Wat gaan we doen? Lees de ToekomstKrant.

Hoe gaan we dat doen?
Achterhoek2030 vervangt per 1 juli Achterhoek2020 en de zes portefeuillehoudersoverleggen. Dit betekent dat Achterhoek2020 vanaf dat moment opgaat in Achterhoek2030. Regio Achterhoek blijft bestaan. Tussen september en januari bouwen we een nieuwe website. Tijdelijk zijn we dus ‘in between websites’.

Hoe ziet dat er uit?

In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders van bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector plus een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er de Achterhoek Raad met 49 gemeenteraadsleden die meekijken en toezien op de resultaten. De uitvoering van de Agenda2030 gebeurt in zes Thematafels waaraan de verschillende partners deelnemen. Alle Achterhoekers kunnen straks bijdragen, onder andere via een burgerpanel. Lees meer.


Wanneer starten we?
De Achterhoek Raad komt op 3 september voor het eerst bijeen en benoemt dan de leden van de Achterhoek Board; de Board komt voor het eerst bijeen op de Achterhoekdag op 6 september. Ook de zes Thematafels hebben op deze dag hun eerste overleg.

En Regio Achterhoek?
De zeven gemeenten die samenwerkten in de Regio Achterhoek, blijven hiervan deel uitmaken. Tegelijkertijd maken zij ook deel uit van de nieuwe (uitgebreide) samenwerkingsvorm waarin provincie, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het stuur staan.

Wie doet dus wat?

Achterhoek Board: bepaalt de inhoud (Agenda2030)

Achterhoek Raad (49 gemeenteraadsleden): bepaalt samen met de Board de Agenda 2030 voor de Achterhoek en controleert de voortgang.

Zes Thematafels: voeren deze agenda uit. Thema’s zijn:
– Smart werken en innovatie
– Onderwijs en arbeidsmarkt
– Vastgoed en woningmarkt
– Mobiliteit en bereikbaarheid
– Circulaire economie en Energietransitie
– Zorginnovatie

Regio Achterhoek: voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda 2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.