‘Nieuwkomers in de Zorg’ helpt Achterhoekse statushouders aan zorgbaan

Op 27 september is de start van ‘Nieuwkomers in de Zorg’: een innovatief scholingstraject waardoor acht Achterhoekse statushouders aan het werk gaan in de zorg. De deelnemers werken stapsgewijs toe naar een duurzaam dienstverband bij zorgaanbieders die leerwerkplekken aanbieden bij het project. Hard nodig, volgens Esther Hoekzema van zorgorganisatie Vitaal Thuiszorg, samen met het Graafschap College initiatiefnemer van het project. “We moeten ons voorbereiden op de toekomst waarin de zorgvraag verder oploopt. Wij hebben nu al meer zorgaanvragen dan medewerkers.” 

Aangepast scholingstraject
Acht Achterhoekers met een migratieachtergrond beginnen maandag 27 september aan een aangepast scholingstraject van 15 maanden, verzorgd door het Graafschap College. De opleider heeft het onderwijsaanbod samengesteld, specifiek gericht op nieuwkomers in de Achterhoek. Hans Assink, opleidingsmanager van deze ‘entree-opleidingen’ licht toe: “Ze leren wat het zorgvak in de praktijk inhoudt, krijgen les in o.a. Nederlands en ‘burgerschap’ en lopen een aantal uur stage per week. Onder begeleiding van een buddy op de werkvloer voeren ze assisterende zorgtaken uit. Daar hoort het kennismaken met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur bij. Zo proberen we hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.” De zorgwerkgevers worden op hun beurt klaargestoomd op de komst van de nieuwkomers, doordat praktijkopleiders een speciale training volgen. Naast Vitaal Thuiszorg hebben zorgaanbieders M.I.E.P huishoudservice en Azora zich aangesloten bij het project. Zij geven baangarantie af bij voltooiing van de opleiding.

Cultuurverbinders
Tijdens het leertraject worden ‘cultuurverbinders’ ingezet. Dit zijn rolmodellen die zelf als vluchteling of migrant naar Nederland zijn gekomen. Zij vervullen een brugfunctie tussen statushouders, instanties en gemeenten. “In dit project spelen cultuurverbinders een belangrijke rol, alleen al omdat zij helpen in een stuk bewustwording van culturele verschillen die bestaan. Zij weten als geen ander wat nodig is om die verschillen te overbruggen”, vertelt Marie-Susan van der Munnik. Zij is projectleider van de ‘Doe Agenda’ in de Achterhoek, gericht op publiek-private samenwerkingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. “Wat we zien is dat de arbeidsparticipatie bij statushouders nog achterblijft, terwijl de motivatie bij hen vaak wel groot is om aan de slag te gaan.”

Personeelstekorten in de zorg
Voor Esther Hoekzema, directeur van Vitaal Thuiszorg zijn de oplopende personeelstekorten directe aanleiding voor het initiatief. “Soms moeten we nee zeggen tegen ziekenhuizen en huisartsen. Dat voelt heel onnatuurlijk om te doen. Baankansen bieden aan nieuwkomers is voor ons een logische stap. Wij denken dat er veel arbeidspotentie zit in de grote groep statushouders. Toch lukt het ons zelf niet om ze te bereiken. Volgens ons heeft dat te maken met taalachterstand, maar ook met het ontbreken van wederzijdse kennis en begrip van elkaars (werk)cultuur.” Het doel van Hoekzema is om statushouders aan een startkwalificatie te helpen, zodat ze inzetbaar zijn voor vacatures die ze open heeft staan in huishoudelijke zorg en de wijkverpleging.

Het initiatief is tot stand gekomen door samenwerking van Achterhoekse gemeenten, het Graafschap College, UWV, VNO-NCW Midden en het Werkgevers Servicepunt Achterhoek.