Nieuws van de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nieuw nieuws
Factsheet NOW-regeling
Deze Factsheet geeft inzicht in de aanvragen en de betalingen met betrekking tot de NOW-regeling. De cijfers zijn gebaseerd op de stand van 30 april 2020 en hebben betrekking op de toegekende aanvragen sinds de start van de regeling op 6 april 2020.
Ouder nieuws
Nieuwsflits arbeidsmarkt
Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.
Lees alles in de nieuwsflits van arbeidsmarkt Gelderland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek
Bekijk hier de maandcijfers Arbeidsinformatie Achterhoek van de maand maart

Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid
Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om ondernemers financieel te ondersteunen vanwege de Coronacrisis. Onderstaand vindt u extra informatie over de regeling Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze informatie heeft de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt ontvangen van het UWV.

NOW compenseert omzetverlies
Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct vervalt. De datum waarop de regeling open gaat, is nog niet bekend. Het UWV werkt samen met het ministerie van SZW aan een zo vlot mogelijke openstelling. Het is de bedoeling dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 maart 2020. De regeling wordt landelijk uitgevoerd vanuit een paar UWV locaties. Het is al bekend dat dat niet vanuit Doetinchem gaat gebeuren.

Meer informatie volgt richting ondernemers
Ondernemers zijn begin vorige week actief benaderd door WSP Achterhoek over de werktijdverkorting die niet meer geldt. Het UWV heeft de keuze gemaakt om ondernemers nog niet actief te benaderen over de NOW regeling, omdat er nog te weinig over bekend is. De thematafel houdt contact met WSP Achterhoek om ondernemers actief te benaderen wanneer meer bekend is.

Meer informatie over NOW is te vinden op de websites van het SZW en het UWV.
Aanvullend is ook meer informatie over TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) te vinden.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wijst u de weg
Verder wijst de thematafel graag op het volgende bericht: Een snel veranderende marktvraag, technologische ontwikkeling en een tijd van digitalisering en automatisering. Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil jou als werkgever op een praktische manier voorbereiden op het bedrijfsleven van de toekomst. We begrijpen dat jij als werkgever tijdens deze coronacrisis in de overleefstand staat. Daarom willen we je graag helpen. Dat doen we door samen met jou en jouw medewerkers te anticiperen op deze veranderde situatie en jullie wendbaarder te maken. Lees het hele artikel hier.

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek
Bekijk hier de maandcijfers Arbeidsinformatie Achterhoek.