|

Nog geen duidelijkheid over verbreding A12 en doortrekken A15 – Raad van State vertraagt uitspraak met een half jaar

De lang verwachte uitspraak van Raad van State in het dossier ViA15 is op 6 maart 2024 nog steeds geen feit na een proces van drie en een half jaar. Daarmee wordt de beslissing over de verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar opgeschort. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat krijgt een half jaar de tijd om de compensatie van stikstofuitstoot te verbeteren en dan vindt het plan waarschijnlijk doorgang. Rens Steintjes, voorzitter Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid 8RHK ambassadeurs: ”We stonden te popelen om een positieve uitspraak van de Raad van State. Onze roep om goede bereikbaarheid van de Achterhoek, is hiermee weer uitgesteld. Goede bereikbaarheid is essentieel voor de leefbaarheid van ons gebied en de economische aantrekkelijkheid, ingrijpen in het huidige wegennet is hard nodig.”

Bereikbare Achterhoek
De Achterhoek is sterk afhankelijk in goede bereikbaarheid van de verbreding van de A12 en de doortrekking van de A15. Snelle ontsluiting richting Arnhem, waar de wegen steeds drukker worden, is van groot belang. Helemaal met de woonambitie die er is; De Achterhoek heeft 11.500 nieuwe woningen in petto tot 2030, de regio Arnhem-Nijmegen 60.000. Samen dus goed voor ruim 70.000 woningen erbij. Daarnaast is de bedrijvigheid in de Achterhoek bloeiend en zet de regio met nog meer vergrijzing in aantocht sterk in op werving en binding van jonge werkenden aan de regio.

Uitvoering door ministerie van I&W en Rijkwaterstaat
De aanpassingen staan in de planning bij het ministerie Infrastructuur & Waterstaat (I&W), Rijkswaterstaat en provincie Gelderland onder de projectnaam ViA15. Steintjes: ”We vertrouwen erop dat het ministerie en Rijkswaterstaat er alles aan doen om de uitvoering zo snel mogelijk te starten. En dat de komende jaren slimme, duurzame oplossingen in samenwerking met onze regio tot stand komen. De filedruk op de A12 blijft namelijk de komende jaren groeien, aandacht op korte termijn is dus zeer gewenst.”

Duurzame mobiliteit in de Achterhoek
De Achterhoek wil vooroplopen in slimme, robuuste en duurzame mobiliteit. Door het grote buitengebied is de regio hiervoor een interessante proeftuin. De Achterhoek werkt als eerste aan een publieke mobiliteitsaanpak met een coöperatief gedachtegoed. Deze wordt de komende jaren samen met het Rijk en provincie verder uitgewerkt. We werken Bottum-up met verschillende vervoersmodaliteiten, zoals ov, deelvervoer, ritdelen onder de noemer Gaon. Daarmee houden we alle hoeken van de Achterhoek bereikbaar, bovendien op een duurzame manier. Daarnaast werken we aan een robuuste infrastructuur met veilige doorstroomwegen als de A15 en de N18, goede spoorlijnen (waaronder de RegioExpres) en snelle fietsverbindingen.

Lees ook het bericht op de website van de Raad van State en het artikel in de Gelderlander