|

“Olympische kampioenen kunnen ook niet zonder coach”

De eerste 25 mkb-bedrijven die de afgelopen maanden deelnamen aan het programma ‘MKB-Deal Achterhoek’ kijken tevreden terug. En ze helpen graag een aantal misverstanden uit de weg.

Hard werken
Deelnemer Carolien Nijhuis benadrukt: “De MKB-Deal is niet voor bedrijven die in de problemen zitten. Aan tafel tref je juist de ervaren, hardwerkende ondernemers die zich realiseren dat ze meer ‘aan’ hun bedrijf moeten werken. Ze worden vaak zo in beslag genomen door de waan van alle dag, dat zaken als innoveren en het plannen van strategische stappen lastig is. Maar hard werken blijkt niet altijd de sleutel tot succes…” “Sommige ondernemers ‘overkomt’ het succes. Ze werken keihard en worden daardoor ‘gedwongen’ te groeien. Andere plannen juist heel bewust bepaalde keuzes. Als deze twee types mkb’ers met elkaar in gesprek gaan, ontstaat er een bijzondere dynamiek, “ vult projectleider Rob Schouten aan.
Het is soms confronterend om een ‘spiegel’ voorgehouden te krijgen door je collega-ondernemers. Maar het doel is altijd positief: een volgende stap in je bedrijf, voor een nog beter resultaat. Carolien: “Vergelijk het met de Olympische Spelen. Ken jij topsporters die geen coach hebben?”

Denk je dat je hier eigenlijk geen tijd voor hebt? Dan is dit programma juist iets voor jou!

Geen tijd is geen prioriteit
Verder is het belangrijk tijd te investeren in dit traject. Want juist die drukke ondernemer is nog wel eens geneigd de gesprekken voor de MKB-Deal af te zeggen of op te schuiven. En dat moet je juist niet doen, vinden de deelnemers. Beter is je af te vragen waarom je hier geen tijd voor wilt of kunt maken. Geen tijd is geen prioriteit. En de toekomst van je organisatie is het waard. Dat blijkt ook uit de resultaten. Diverse ondernemers gingen direct aan de slag met de inzichten uit de gesprekken. De een stelde een assistent aan, zodat hij zelf meer focus kan leggen op de toekomst. Een ander liet een afstudeerder zijn bedrijfsprocessen in kaart brengen en zocht zo naar optimalisatiemogelijkheden. Een derde pakte de financiële planning rigoureus anders op. En een aantal ondernemers ging gezamenlijk aan de slag!

Gezamenlijke innovatie
Netwerken blijkt een waardevol effect van de MKB-Deal. Zo pakken Carolien Nijhuis en Freddie Bisselink van Interfact Interiors inmiddels gezamenlijk een nieuwe innovatie op: groene interieurelementen. Freddie: “We kwamen aan de praat tijdens een van de sessies en ontdekten dat onze bedrijven complementair zijn aan elkaar. Dus een eerste afspraak was snel gemaakt. De samenwerking was daarna een feit. Een prachtig duurzaam initiatief voor de Achterhoek!”

Ook toe aan een volgende stap?
Wil je ook eens van een afstand naar je bedrijf kijken, sparren met andere mkb’ers, een beter resultaat en je netwerk uitbreiden? Denk je dat je hier eigenlijk geen tijd voor hebt? Dan is dit programma juist iets voor jou!
Meld je dan aan! De volgende groep start op 9 maart. En we beginnen altijd met een vrijblijvend persoonlijk intakegesprek.
Lees meer, meld je direct aan of neem eerst contact op met Rob Schouten (06-51592867) of Guus Regelink (06-83047714).