Oost-Nederland is ‘slim en gezond’

Oost-Nederland loopt in Europa voorop met innovaties op het gebied van slimme, duurzame maakindustrie en gezondheid. Dat staat in het Innovatieprofiel Oost-Nederland, dat 11 oktober 2016 is gepresenteerd tijdens de European Week of Regions and Cities in Brussel.

Om te weten waar Oost-Nederland sterk in is hebben de provincies Overijssel en Gelderland samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven een innovatieprofiel gemaakt.

Gezondheid en industrie

Het profiel laat zien dat de Oost-Nederland sterk is in het innoveren van productieprocessen, het slim, gezond en veilig produceren van voedsel en het duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen bij productie en energievoorziening. Oost-Nederland is ook goed in de ontwikkeling en toepassing van technologie in de zorg, in maatwerkoplossingen op het gebied van zorg en voeding en in onderzoek naar de relatie tussen het menselijk brein en welzijn.

Samenwerking belangrijk voor fondsen

Europa kent grote investeringsfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Om te kunnen profiteren van deze fondsen is het belangrijk dat er grote aanvragen worden ingediend. De enige manier om dat te bereiken is door samen te werken met andere regio’s, die dezelfde ambities en kwaliteiten hebben.

Op de kaart in Brussel

Gedeputeerden Michiel Scheffer (Gelderland) en Erik Lievers (Overijssel): ’De concurrentie om Europese fondsen is enorm. Het innovatieprofiel stelt ons in staat ons in Brussel en daarbuiten stevig te profileren op de thema’s waarin we echt onderscheidend zijn. Hiermee komen we als regio in Brussel op de kaart te staan en vergroten we de kans op Europese financiering.’