Op weg naar meer mobiliteitshubs

Om de Achterhoek voor iedereen bereikbaar te maken en te houden is er een ambitie en visie op de zogenoemde mobiliteitshubs opgesteld. Door een groter en gevarieerder aanbod van vervoersmiddelen, bieden Hubs de reizigers betere op- en overstapmogelijkheden. Dit draagt bij aan de verduurzaming van de mobiliteit in de Achterhoek. Voor een rurale hub in Lichtenvoorde is geld toegekend, ontwikkeling ervan volgt in 2022/2023.

Bereikbaarheid in beeld brengen

Om een goed beeld te krijgen van andere potentiële hublocaties en de mogelijkheden die ze zouden kunnen bieden, heeft de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid onderzoeksbureau Movares opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Dit gebeurt met hun Movares Verbindingswijzer, waarmee allerlei OV-data aan een kwantitatieve vergelijking wordt onderworpen, zodat de multimodale bereikbaarheid binnen een gebied goed in beeld komt. En dat is precies waarbinnen de hubs een schakel zijn.

Netwerk
We starten met een goed werkend basisnetwerk van hubs, dat we vervolgens uitbreiden. Onder andere met hubs voor specifieke doelgroepen (studenten en ouderen). Twee locaties voor hubs (Graafschap College Doetinchem en bedrijventerrein Varsseveld) heeft Movares in detail uitgewerkt met behulp van een visualisatie. Samen met de hub in Lichtenvoorde geeft dit goed weer hoe een toekomstige mobiliteitshub kan functioneren en eruit kan zien.