Opleidingstrajecten voor meer medewerkers bouw & techniek

Toenemende kansen in bouw en techniek
Net als voorgaande maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in september in alle Gelderse regio’s. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager. Deze afname doet zich ook voor in de bouw. In deze sector zijn er toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs van zonnepanelen en elektriciteitsnetten. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze vakmensen alleen maar toe. Ook verlaten de komende jaren veel werknemers de bouw door pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep.

WW-uitkeringen in de Achterhoek over afgelopen jaar met een derde gedaald
Eind september 2021 verstrekte UWV 2.634 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 3,5% (-96 uitkeringen). Dat is iets sterker dan de landelijke daling over afgelopen maand (-2,2%). Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling in de Achterhoek is 32,0%, oftewel 1.239 uitkeringen. Ook deze regionale afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-25,3%).

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw
De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. Dit is een belangrijke sector in de oostelijke en westelijke regio’s van Gelderland. De banen van werknemers in de bouw zijn hier namelijk sterker vertegenwoordigd dan landelijk. Alleen in de regio’s Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen is deze sector iets kleiner dan landelijk.
Hoewel de bouw de afgelopen jaren groeide en er nog steeds veel projecten in de planning staan, kan de groei de komende jaren worden afgeremd. Behalve tekorten aan bouwmaterialen, kunnen ook personeelstekorten en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen de bouwproductie beperken. De bouw doet het tot nu toe echter beter dan in eerdere prognoses werd verwacht. De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt: de gerealiseerde werknemersbanen geven in 2021 een positief beeld en ook de vacatures groeien sterk. De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in de Gelderse regio’s: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. Dit betekent goede kansen voor werkzoekenden die werk zoeken in de bouw, of zich willen laten omscholen richting een bouwberoep.
In de arbeidsmarktregio’s worden specifieke trajecten en samenwerkingsverbanden ingezet om deze kansen te verzilveren.

Achterhoek
Ook in de Achterhoek worden allerlei initiatieven ontwikkeld om medewerkers te vinden voor de Bouw en Techniek. Zo is er een reeks aan opleidingstrajecten waarvoor werkzoekenden in aanmerking kunnen komen:
– Opleiding CNC Operator/Verspaner (Verder in Techniek) (duur 8 weken met baangarantie voor minimaal 6 maanden).
– Gemaakt voor de Techniek (JAWS) (duur 4 tot 6 maanden, met baangarantie voor 6 maanden).
– Cottus Vakschool: Na screenen van de kandidaat o.l.v. Cottus volgen de kandidaten 14 weken een opleiding tot gecertificeerd vakman voor verschillende beroepen op en tot niveau 1, 2, 3 en 4 d.m.v een geïntensiveerde opleiding of cursussen zonder al teveel bijvakken. Het gaat hierbij om lasser, constructiebankwerker, fitter/samensteller, elektromonteur, installatiemonteur/loodgieter en mechatronica monteur. Een opleiding van 14 weken o.l.v. Cottus, (Cottus en DIT zorgen voor een baan voor minimaal 6 maanden na afloop).
– Opleiding GWW, Grond Weg en Waterbouw (Abeos en IPC). Kandidaten starten met een 10-weekse cursus. Kandidaten wordt een jaarcontract geboden mét baangarantie zodat ze direct aan de slag kunnen in hun vakgebied.

Tekort vakmensen houdt aan
Voor de middellange termijn verwacht de sector dat de vraag naar personeel blijft aanhouden. Dat komt onder andere door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort. Daarvoor zijn veel technisch geschoolde vakmensen nodig, zoals monteurs van zonnepanelen, monteurs en installateurs van gas, elektriciteit en water (inclusief warmtepomp) en technisch isoleerders. Op dit moment is al sprake van tekorten aan dergelijke technici en hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen. De bouwsector is bovendien vergrijsd, waardoor de komende jaren veel werknemers door pensionering de sector verlaten.
In de Barometer arbeidsmarkt bouw geeft UWV meer inzicht in de kansen en uitdagingen in de bouwsector.

Meer informatie over de arbeidsmarkt

Lees de Nieuwsflits september 2021

Bron: UWV