Organisatiestructuur

In de Achterhoek werken overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties intensief samen in een unieke triple helix-structuur. Doel hiervan is slagkracht en besluitvaardigheid om de regio (economisch) sterk te houden. Het samenwerken gebeurt op een vernieuwende wijze. Overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven gezamenlijk sturing aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden.

Wat willen we bereiken?
Wat we willen bereiken staat in onze Achterhoek Visie2030. Hoe we daarin samenwerken hebben we formeel vastgelegd in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
We werken vanuit gelijkwaardigheid en collegiale verantwoordelijkheid. Waarbij vertrouwen in elkaar de basis is. Alle partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succesvol functioneren en zullen gezamenlijk evalueren en bijsturen waar nodig.

Wie doen mee?
De Achterhoek Raad bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen van de acht aangesloten gemeentes. Zij benoemen de kaders en thema’s voor de Achterhoek Board.
In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. Zij zetten samen de koers uit.
De voorzitter van de Achterhoek Raad en de Achterhoek Board is tevens de voorzitter van Regio Achterhoek.
Met zes Thematafels werken we samen aan de inhoud en realisatie van onze visie.

Klik op de afbeelding voor een uitleg van de samenwerking