| |

Panelbijeenkomst ‘Wonen en zorg in de Achterhoek’

RECTIFICATIE Op 30 maart van 14:00 uur tot 16:30 uur brengen wij graag samen met met u relevante trends en ontwikkelingen voor de Achterhoek in beeld.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor: zorgorganisaties VV, (L)VB, GGZ, Maatschappelijke opvang, Jeugdzorg, welzijnsorganisaties, zorgkantoor, woningcorporaties, bouwbedrijven, gemeenten (wonen en sociaal domein), cliëntenraden en iedere andere organisatie die zich aangesproken voelt op het thema. We richten ons op gesprekspartners die de toekomststrategie van de organisatie ontwikkelen en zicht hebben op relevante trends, zoals beleidsmedewerkers en bestuurders. Het gaat hierbij om het werkgebied van 8RHK ambassadeurs: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Het panel als input voor de woon- en vastgoedmonitor Achterhoek
Diverse 8RHK ambassadeurs werken aan een goed woon- en leefklimaat in de Achterhoek. In een leefbaarheidsonderzoek onder inwoners scoorde de regio eind 2021 nog een 8! Een belangrijk onderdeel van een goed woon- en leefklimaat is om inwoners met een zorgvraag die weer of langer thuiswonen, een passende woonplek te bieden. De woon- en vastgoedmonitor van de Achterhoek geven we graag een meer regionale kleuring om dé uitdagingen op het gebied van wonen en leven boven water te krijgen. De opbrengst van de bijeenkomst wordt dit voorjaar ook meegenomen in de opstelling van de nieuwe regionale woonagenda.

Bent u erbij?
Wij nodigen u van harte uit om op 30 maart met ons in gesprek te gaan en uw kennis met ons te delen. Wij hechten veel waarde aan uw inbreng, zodat we samen kunnen bouwen aan een adequate woonzorgaanpak voor de Achterhoek. De locatie van de bijeenkomst is: Borchuus, Kerkplein 3 te Varsseveld.
Aanmelden kan hier

Ter voorbereiding op de bijeenkomst mailen we een korte notitie met enkele cijfermatige achtergronden en vraagstukken. Alvast informatie bekijken? Ga naar de woon- en vastgoedmonitor (klik op ‘Bekijk dashboard’ en daar op ‘Trends en ontwikkelingen’).
De bijeenkomst staat onder leiding van adviesbureau Companen, die de regio ondersteunt bij de uitwerking van de woon- en vastgoedmonitor.
We zien uw aanmelding of eventuele vragen graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Ben Hiddinga, voorzitter thematafel Wonen en Vastgoed