Pilot wooncoöperatie realiseert flexwoningen in kleine kernen in de Achterhoek

Om de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen in kleine kernen in de Achterhoek te verhelpen, heeft vereniging DKK Gelderland het initiatief genomen om te starten met ‘flexwonen’ in kleine kernen. Starters en ouderen kunnen hiermee een goede tijdelijke woonplek vinden en hoeven niet verder(op) te zoeken. In samenwerking met 8RHK ambassadeurs, gemeente Berkelland en provincie Gelderland start dit jaar een pilot.

Starters en ouderen in de kernen houden
Voor starters en ouderen zijn er op dit moment weinig mogelijkheden om een tijdelijke woonplek te vinden. Peter van Heek van Vereniging DKK Gelderland: “Hierdoor trekken jongeren weg en voor ouderen zijn er te weinig doorstroommogelijkheden. Met de pilot versterken we de leefbaarheid in de kleine kernen. Mensen die een maatschappelijke binding hebben met de kern waar ze willen wonen gaan voor’’, aldus Van Heek. “Met deze pilot werken we een idee uit voor een op te richten Achterhoekse Wooncoöperatie die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in kleine kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben, moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod.” Op dit moment wordt in Rekken (gemeente Berkelland) onderzocht of de eerste flexwoningen kunnen verschijnen.

Landelijk het verschil gemaakt
De pilot is ook aangemeld bij landelijk onderzoek naar het gebruik van wooncoöperaties. Deze huur/koop-vorm is in 2016 mogelijk gemaakt in de Woningwet. Peter: “Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt de Woningwet op het artikel wooncoöperaties geëvalueerd en wellicht aangepast, zodat deze vorm ook gebruikt kan worden in de hele Achterhoek.” Elke kleine kern kan dan een afdeling worden van de Achterhoekse Wooncoöperatie met een eigen toewijzingsbeleid.

Huurder investeert mee
Het idee is dat de wooncoöperatie de tijdelijke woning verhuurt aan de huurder die lid is van de wooncoöperatie. De huurder koopt zich in bij de wooncoöperatie (bijvoorbeeld met een bedrag per gehuurde m2). Wanneer de huurder verhuist, kan dit aandeel worden doorverkocht aan de nieuwe bewoner, maar kan ook behouden worden als investering. Op elk aandeel wordt een nader te bepalen rente per jaar verstrekt door de wooncoöperatie.

Crowdfunding en verdere oprichting
Naast de investering van de bewoners wordt ook de hele gemeenschap betrokken bij dit initiatief met de vraag of zij ook willen investeren met crowdfunding. Zo kan de banklening zo laag mogelijk zijn voor de coöperatie. Deze mensen die geen woning zoeken, kopen ledencertificaten waarmee zij lid worden van de wooncoöperatie en stemrecht krijgen in de algemene ledenvergadering. Voor meer informatie of bijdragen aan de crowdfunding kan contact worden gezocht met Peter van Heek van Vereniging DKK Gelderland via petervanheek@dkkgelderland.nl of (06) 302 740 53.