Platteland wint slag om geld van de stad

Wat de meerderheid van de gemeenten betreft, gaat er met ingang van volgend jaar meer geld naar de kleine gemeenten. Ongeacht de soms forse nadelen voor de grote steden, moet de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds gewoon doorgaan.

Tegen  het advies van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in, kon een motie van de Zeeuwse gemeenten om de herverdeling van het gemeentefonds onverkort door te zetten op een meerderheid van 51,3 procent rekenen. Dat is de uitkomst van een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG in Haarlemmermeer.

Lees meer
Bron: Binnenlands Bestuur