Innovaties / A12 Slim Reizen: gedragsaanpak

A12 Slim Reizen: gedragsaanpak


Met A12 Slim Reizen stimuleren bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen anders reizen op het traject A12 Arnhem-Duitse grens. Hiermee zorgen we samen voor een betere doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.
Bekijk de interactieve kaart met o.a. een drukteverwachting, actuele werkzaamheden en alternatieve opties. : www.A12slimreizen.nl
De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is een filegevoelig traject en zit qua capaciteit aan haar maximum. Reizigers krijgen vaak te maken met drukte en een langere en onvoorspelbare reistijd. De komende jaren wordt gewerkt aan infrastructurele verbeteringen van het wegennet, waaronder de verbreding van de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk en de renovatie van de IJsselbruggen. Deze werkzaamheden duren enkele jaren en brengen mogelijk verkeershinder met zich mee.
 
Verandering van reisgedrag
Nieuwe wegen alléén zijn echter niet genoeg voor het duurzaam bereikbaar en leefbaar houden van deze regio. Hiervoor is ook verandering van reisgedrag van forenzen, scholieren, zakelijk verkeer, transportverkeer en recreatieverkeer nodig. A12 Slim Reizen helpt bedrijven, reizigers en onderwijsinstellingen met tips en maatregelen om bewuster en anders te reizen. Het OV is een duurzame reismogelijkheid, en zal in de Achterhoek en Liemers de komende jaren sterk worden verbeterd.
Wanneer de afstand niet al te groot is, biedt de fiets in welke vorm dan ook natuurlijk een goed alternatief. Goedkoop, gezond en duurzaam.
 
Doel: verbeteren van de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio’s Arnhem-Nijmegen, Liemers en Achterhoek.
 
Betrokken partijen: Rijkswaterstaat, VNO-NCW, bedrijven, ondernemersverenigingen, andere overheden en onderwijsinstellingen.
 
Meer weten: www.A12slimreizen.nl

1138